Sla navigatie over

Open Vld wenst de horeca een fantastische zomer toe

België en de horeca zijn twee handen op één Bourgondische buik. Onze bieren of mosselen met friet zorgen niet alleen voor leuke en lekkere momenten, ze zorgen ook voor werk. De 55.000 horecazaken die ons land rijk is, stellen maar liefst 120 000 mensen te werk. We hebben dus allemaal baat bij een goed boerende horeca. Onder impuls van Open Vld werden de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen die alle zelfstandigen en KMO’s ten goede komen, met daar bovenop nog specifieke maatregel voor  de horeca. Deze 6 maatregelen zorgen voor meer flexibiliteit en minder loonlasten. Zo blijven Open Vld en de horeca samengaan zoals steak samengaat met friet.

6 maatregelen voor de horeca:

  1. Verdubbeling dagen gelegenheidsarbeid

Het stelsel van gelegenheidsarbeid werd uitgebreid van 100 naar 200 dagen per jaar per horecazaak. Zo zal een horecazaak tijdens de zomermaanden, de schoolvakanties en lange weekends tijdens het jaar meer gelegenheidswerknemers kunnen inzetten.

  1. Vaste contracten: meer overuren aan bruto = netto

Voor de voltijdse werknemers in de horeca werden het aantal overuren voor horecazaken zonder kassaverplichting uitgebreid van 143 naar 300 uren. Voor zaken met kassa werd dit zelfs uitgebreid tot 360 uren. Meer dan een verdubbeling aan een nog aantrekkelijker tarief. Voor deze overuren geldt namelijk: bruto = netto. Je betaalt geen bedrijfsvoorheffing en wordt ook fiscaal vrijgesteld in de eindbelasting. Dit geldt trouwens ook voor uitzendarbeid.

  1. Flexi-jobs: onbeperkt bijverdienen in de horeca

Wie 4/5de werkt in een hoofdjob bij een andere werkgever, kan onbeperkt bijverdienen in de horeca. Werk je bijvoorbeeld overdag als leraar of bediende, maar wil je ’s avonds nog iets extra verdienen, dan kan dat voortaan volledig fiscaal en parafiscaal vrijgesteld van taksen. Zo wordt bruto = netto. Al meer dan 35.000 mensen doen een flexi-job in de horeca.

  1. Charter met de fiscale en sociale inspectiediensten

We maken de fiscale en sociale controle aangenamer en gerichter. Zo werd een charter opgesteld voor de inspectiediensten, met daarin duidelijke guidelines. Controles van verschillende inspectiediensten dienen bijvoorbeeld voortaan zoveel mogelijk in één inspectie op éénzelfde moment gedaan, met respect voor de goede werking van de zaak en de klanten. Dit charter zorgt voor een witte sector, met controles die zowel de werkgever als de eerlijke concurrentie ten goede komen.

  1. Goedkopere vaste werknemers

Voor startende ondernemingen zijn er geen patronale RSZ-bijdragen meer verschuldigd op de eerste aanwerving en is er verder een korting voor de 2e tot de 6e werknemer. Dit geldt voor alle sectoren. Voor de horeca is er een specifieke korting voor 5 vaste werknemers per horecazaak, wat neerkomt op een RSZ-korting tot maximaal 16.000 euro per horecazaak per jaar. Echte lastenverlagingen waar verschillende werknemers voordeel van kunnen genieten, zo zorgen we voor meer mensen aan het werk.

  1. Flexibele studentenarbeid in uren

Studenten mogen sinds kort 475 uren studentenarbeid doen in plaats van de vroegere 50 dagen.

De nieuwe regeling in uren geeft aan studenten én aan hun werkgevers meer flexibiliteit. Als jobstudent kan je je uren ten volle benutten en de werkgever heeft de garantie dat hij de student flexibel kan inzetten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder