Sla navigatie over

Patrick Dewael verkozen tot voorzitter van de Kamer

De Kamer van Volksvertegenwoordigers duidde vandaag haar nieuw Bureau aan, alsook een nieuwe voorzitter. De liberale familie schoof Patrick Dewael naar voren. In de tweede stemronde werd hij met een meerderheid van 86 stemmen verkozen door zijn collega’s. Dewael zal de voorzittershamer hanteren, minstens totdat er een nieuwe regering gevormd is.

"In afwachting van de federale regeringsvorming moet het parlement haar werk kunnen doen en daar sta ik voor garant. Maar laten we hopen dat mijn interim-opdracht van korte duur is, want België heeft snel nood aan een daadkrachtige regering die onze economie versterkt", aldus Dewael.

Dewael kent het federaal parlement door en door. Sinds 1985 werd hij onafgebroken verkozen als federaal volksvertegenwoordiger, In 1991 werd hij VLD-fractieleider in de Kamer, waar hij tot 1999 oppositie voerde. Na uitvoerende mandaten als Vlaams minister-president en federaal vicepremier keerde hij eind 2008 terug naar de Kamer als voorzitter. Dat bleef hij tot de verkiezingen van 2010. In 2011 werd hij opnieuw fractieleider van de Vlaamse liberalen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder