Sla navigatie over

Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen", zeggen de drie Vlaamse parlementsleden.

Ze pleiten alledrie voor het herdopen van de grootste provincie tot provincie Midden-Brabant. "Een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad. Deze benaming liet ook niet altijd een vanzelfsprekende identificatie met het provinciale niveau toe. In sommige subregio’s was dit niet evident."  

De drie Vlaamse parlementsleden geloven dat het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt dit het juiste moment is om deze nieuwe naam te adopteren. Ze willen het debat over de beleidsbrief gebruiken om deze naamdiscussie op de agenda te plaatsen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder