Sla navigatie over

Reeds 4.279 kinderen kregen dubbele naam of naam van de moeder

Ouders kunnen dankzij die wet vrij kiezen welke achternaam hun kind krijgt: de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam, in de volgorde die zij wensen. Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Raf Terwingen (CD&V) vroegen bij minister van Justitie Geens de gebruikscijfers op.

In de periode van 1 juni tot 4 oktober 2014 werd 1.580 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte voor een dubbele achternaam te kiezen. 1.462 kinderen kregen van bij hun geboorte in diezelfde periode enkel de naam van hun moeder.

Naast de 1.580 kinderen die door een bewuste keuze van de ouders de dubbele achternaam kregen bij de geboorteaangifte, waren er ook 1.097 kinderen die de dubbele achternaam kregen op basis van de overgangsmaatregel. Die maatregel geldt voor gezinnen die al kinderen hebben. De ouders krijgen, als ze dat willen, een jaar de tijd om een nieuwe familienaam voor hun kinderen aan te vragen bij de burgerlijke stand, op voorwaarde dat de nieuwe naam geldt voor alle kinderen en dat alle kinderen nog minderjarig zijn.

Bovenop de 1.462 kinderen die de naam van hun moeder meekregen bij de geboorte, waren er ook nog 140 kinderen die door gebruik van diezelfde overgangsmaatregel de naam van hun moeder gekregen hebben.  

“In totaal werd er dus 4.279 keer gebruik gemaakt van de nieuwe wetgeving. Het is dus goed dat we ouders de vrije keuze hebben gegeven om de achternaam zelf te bepalen”, zegt Lahaye-Battheu. “Ter vergelijking: in Frankrijk draagt 6,5% van alle kinderen geboren in 2012 de naam van de moeder, 8,5% de dubbele naam en 85% naam van de vader.”

Minister Geens gaf wel mee dat deze cijfers nog onvolledig zijn. Het systeem van het Rijksregister werd slechts op 1 september aangepast om de invoering van de dubbele naam mogelijk te maken. Voor de periode tussen 1 juni 2014 en 1 september 2014 werd er aan de gemeenten gevraagd om de lijst van het Rijksregister manueel aan te vullen met de naamswijzigingen en naamskeuzes gedaan in deze periode. Deze aanvulling werd nog niet volledig gedaan door alle gemeenten. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder