Sla navigatie over

Regering ontlast politie door uitbesteding preventieve en administratieve taken aan privé.

Het debat over de kerntaken van de politie en de mogelijke privatisering van bepaalde opdrachten loopt al enkele jaren maar heeft tot nu toe slechts tot beperkt resultaat geleid op het terrein. Open Vld pleit reeds lange tijd voor volgend driesporenbeleid: de bepaling van de kerntaken, een interne reorganisatie en modernisering van de politie om die kerntaken goed uit te kunnen voeren en ten slotte een overheveling van taken naar derden en in het bijzonder de private sector.

In navolging van Open Vld’ers Guido De Padt en Bart Somers, kwamen Sabien Lahaye-Battheu en Katja Gabriëls in december 2014 met een wetgevend initiatief om een en ander te concretiseren. Deze oefening werd ook opgenomen in het federale regeerakkoord. Op basis van de vele debatten en hoorzittingen in de Kamercommissie, dienden de beide Kamerleden een amendement in op hun oorspronkelijke wetsvoorstel. Een aanpassing van de wet op de private veiligheid brengt de ideeën uit dat voorstel in de praktijk.

Regering voert wetsvoorstel uit

De federale regering bouwt nu verder op het liberale wetsvoorstel. “Onze politiediensten worden geconfronteerd met een ongeziene werklast, onder meer door de terreurdreiging en migratiecrisis. Het werd dus hoog tijd om bepaalde taken uit te besteden. Ook de federale regering ziet dat in en zal de wet op de private veiligheid aanpassen.”

“Een veiligere samenleving tegen een aanvaardbare kostprijs is het uitgangspunt”, zegt Lahaye-Battheu. “Het bewaren van de orde en de veiligheid blijft een kerntaak van de staat. Maar dankzij de aanpassing maken we van private bewakingsfirma’s wel een volwaardige speler in ons veiligheidsbeleid door bepaalde taken uit te besteden. De aanpassingen voorzien een duidelijk omlijnd wettelijk kader, waarbij de politie steeds de regie en controle in handen houdt. Private firma’s kunnen instaan voor bepaalde preventieve en administratieve taken. Zo houdt de politie de handen vrij voor haar reactieve, interveniërende en onderzoekstaken.”

Concreet zullen private firma’s voortaan onder meer sweepings uit kunnen voeren op wapens, explosieven en gevaarlijke voorwerpen en op niet-publieke plaatsen zullen ze mensen licht kunnen fouilleren. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals op militaire domeinen en bepaalde ambassades zullen bewakingsagenten ook wapens kunnen dragen. “Wapendracht kan echter enkel indien de regering daar goedkeuring voor geeft. We gaan dus voor proportionele maatregelen, niet voor cowboytoestanden. Daarom wordt ook de veiligheidsscreening van private bewakingsagenten verscherpt en versterken we de opleiding voor private actoren.”

De voordelen zijn velerlei volgens Gabriëls: “Dankzij deze hervorming kan de politie zich focussen op haar kerntaken, verhoogt de veiligheid, kunnen er kostenvoordelen worden geboekt, wordt de inzetbaarheid en flexibiliteit van veiligheidspersoneel vergroot, loopt administratieve afhandeling efficiënter, en worden er banen gecreëerd.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder