Sla navigatie over

Somers doet aanbevelingen voor Europees stedenbeleid tegen radicalisering

Het Comité van de Regio’s is een Europese instelling die lokale en regionale EU-overheden inspraak geeft binnen de EU in de uitwerking van EU-wetgeving die regio’s en steden aanbelangt Bij aanvang van het nieuwe mandaat van het Comité, werd het bestrijden van radicalisering als één van de belangrijkste prioriteiten naar voor geschoven. Vlaams fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers werd daarbij aangesteld als rapporteur en men vroeg hem het initiatief te nemen een Europees stedenbeleid tegen radicalisering uit te tekenen. “In mijn stad, Mechelen, hebben we immers enkele jaren geleden al de eerste tekenen van radicalisering bij jongeren ontdekt.  Mede dankzij een sterk netwerk hebben wij snel kunnen ingrijpen,” aldus Somers.

Vandaag stelde hij zijn advies voor. “In leg ik vooral de nadruk op het preventieve luik. Omdat daarin de sterkste instrumenten liggen voor lokale besturen Zij en zij alleen kunnen een inclusief netwerk opbouwen waarbij het simpele zwart-wit verhaal van haatpredikers zo doorprikt wordt.”

Stad moet vertrouwen wekken

De kerntaak van een stad ligt erin een gemeenschappelijke deler te creëren, vindt Somers. “Een identiteit waar iedere inwoner zich in thuis voelt, zich mee verbonden voelt. Op die manier wekt een stad vertrouwen bij al haar inwoners en vermijden we segregatie en ghettorisering.  Wanneer er grijze zones ontstaan, buurten waar de rechtstaat niet meer werkt, die verloederen en waar drugdealers de plak zwaaien, wordt een submaatschappij gecreëerd die de ideale rekruteringsbodem vormt voor een anti-beleid. Daarom moet een stedelijk beleid ook daar voor veiligheid zorgen en de zwaksten beschermen.” Tegelijk moeten steden in die buurten ook investeren in leefbare woningen, een kwaliteitsvolle open ruimte, degelijke scholen, jobs, vindt Somers.

Empowerement

“Tegelijk moeten we volop inzetten op het creëren van gelijke kansen,” zegt Somers. “Een sterk beleid tegen uitsluiting en discriminatie is dan ook cruciaal. Niet alleen omdat het deel uitmaakt van onze fundamentele Europese principes maar ook omdat het de opwaartse sociale mobiliteit belemmerd. Deze mobiliteit is nodig om mensen verder te empoweren. Er is geen één op één relatie tussen uitsluiting en discriminatie, maar in achtergestelde buurten of groepen is de kans op aliënatie groter. Daar ligt de boulevard open voor vijandschap tegen de overheid, de samenleving waar men inzit, en dus kunnen extremisten gemakkelijker rekruteren.”

Lees hieronder het volledige advies.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder