Sla navigatie over

Steunmaatregelen voor ondernemers

Nu de cafés en restaurants opnieuw tijdelijk de deuren moeten sluiten, treffen de federale en Vlaamse regeringen nieuwe en forse steunmaatregelen. “We zullen alles op alles zetten om horecaondernemers bij te staan. We laten niemand los in deze moeilijke periode”, zeggen premier Alexander De Croo, vicepremier Vincent Van Quickenborne en Vlaams viceminister-president Bart Somers duidelijk.

De sluiting van cafés en restaurants was een moeilijke beslissing voor het Overlegcomité. Maar de verspreiding van het virus is vandaag erger dan in maart en zo breed dat we alle interpersoonlijke contacten die niet noodzakelijk zijn, onmiddellijk moeten stoppen. Als we dat niet doen, dreigen onze ziekenhuizen overspoeld te raken en kan niet aan iedereen de beste zorg worden gegeven.

Omdat de sluiting hard aankomt en een zwaar inkomensverlies betekent voor talloze ondernemers, voorzien de regeringen volgende steunmaatregelen.

 Verdubbeling overbruggingsrecht

Zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, hebben opnieuw recht op een federaal overbruggingsrecht. Het bedrag wordt verdubbeld in vergelijking met de sluiting in het voorjaar. Dat betekent voor een zelfstandige zonder gezinslast 2.584 euro per maand (in plaats van 1.292 euro) en voor iemand met een gezinslast 3.228 euro per maand (in plaats van het huidige bedrag van 1.614 euro).

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak niet moeten sluiten maar die hun omzet wel verminderd zien als gevolg van de coronacrisis, wordt verlengd van 31 oktober tot het einde van het jaar 2020. Om hiervan te kunnen genieten, moeten zelfstandigen actief zijn in een van de sectoren die al meer dan een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn en die bij heropening onder druk blijven staan. Zij moeten ook aantonen dat hun activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10% van hun omzet of orders vertoont ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

 Kwijtschelding sociale bijdragen

Voor de bedrijven en zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten van de overheid, zal de betaling van de sociale bijdragen voor het 3de kwartaal van 2020 worden vrijgesteld. 

 Uitstel van betaling belastingen en bijdragen 

Ondernemers kunnen ook nog tot minstens het einde van het jaar blijven rekenen op het individueel uitstel van betaling van sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing.

 Financiering eindejaarspremie personeel

De federale overheid zal instaan voor de financiering van de eindejaarspremie van personeelsleden in de horecaondernemingen die moeten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen.

 Herinvoering van Vlaams beschermingsmechanisme

Alle Vlaamse ondernemingen die een omzetverlies van minstens 60% hebben in vergelijking met de referentieperiode (1 oktober tot en met 15 november) van vorig jaar, kunnen rekenen op een premie van 10% van hun omzet toen. Dat is een verhoging in vergelijking met de vorige regeling. Toen ging het om 7,5% van de referentieomzet. Het maximumbedrag van de premie bedraagt 11.250 euro. Dit maximumbedrag wordt opgetrokken tot 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 personeelsleden.

Deze premie kan aangevraagd worden vanaf 16 november en zal eind november uitbetaald worden, na controle op correcte indiening. 

Voor de cafés en restaurants die verplicht worden gesloten, kunnen we aannemen dat zij sowieso aan de voorwaarde van het omzetverlies voldoen. Zij hoeven dit niet aan te tonen en zullen onmiddellijk bij het indienen van hun aanvraag het beschermingsmechanisme krijgen uitbetaald.

Ook na 15 november zal het Vlaams beschermingsmechanisme actief zijn. Ondernemingen die tussen 16 oktober en 31 december opnieuw een omzetverlies hebben van 60% ten opzichte van deze referentieperiode vorig jaar, zullen opnieuw een aanvraag tot steun kunnen indienen. Hiermee creëren we een regeling die tot het einde van het jaar de economische schade moet compenseren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder