Sla navigatie over

Strijd tegen energiefraude definitief van start

De beslissing van de Vlaamse Regering legt definitief de procedure vast die de netbeheerders moeten volgen om energiefraude te voorkomen, te detecteren, vast te stellen en te bestraffen. Omdat voor de opsporing van energiefraude gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens is erover gewaakt dat die procedure in overeenstemming is met de nieuwe Europese Privacywet die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt.

De verschillende vormen van energiefraude werden vorig jaar in het Energiedecreet vastgelegd. Het gaat dan onder meer om het frauderen met de aansluiting van elektriciteitsmeter en het omzeilen van de meter. Je hebt ook mensen die foute informatie doorgeven bij het aanvragen van premies, waardoor ze steun krijgen waar ze geen recht op hebben. Of mensen die groenestroomcertificaten ontvangen maar niet in orde zijn met hun dakisolatie, nochtans een voorwaarde om die certificaten te krijgen. Ook het niet (tijdig) aanmelden van zonnepanelen, wordt beschouwd als energiefraude.

Boetes mogelijk tussen 150 en 20.000 euro
Een sensibiliseringscampagne door de netbeheerders leidde vorig jaar tot de helft meer aangiftes van zonnepanelen in mei en juni 2017. De netbeheerders lanceerden tegelijkertijd een duidelijk en gebruiksvriendelijk aanmeldingssysteem. Na de invoering van het besluit dat de Vlaamse regering vandaag goedkeurde, kan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) – vermoedelijk vanaf april – de boetes innen. Die boetes kunnen oplopen van 150 tot 20.000 euro.

Bart Tommelein: “Het opsporen en bestraffen van energiefraude zal de kostprijs van de nettarieven voor iedereen drukken. Bovendien voorkomen we dat er onveilige situaties ontstaan. De opbrengst van de boetes komt terecht in het Energiefonds, dat dient om de schulden verder weg te werken en de omslag naar hernieuwbare energie mee te financieren.” 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder