Sla navigatie over

“Toegankelijkheid Vlaamse overheidswebsites daalt”

Dat blijkt uit een antwoord van minister Homans op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel. “In 2011 waren nog bijna 2 op 3 Vlaamse overheidswebsites voldoende toegankelijk. In 2014 is dat nog iets meer dan de helft,” zegt Brusseel. “Erger nog; amper 4,7% van de Vlaamse overheidswebsites heeft een AnySurfer-label. Nochtans besliste de Vlaamse Regering al op 11 juni 2004 dat alle websites van de Vlaamse overheid moeten beantwoorden aan de normen van AnySurfer.”

Ann Brusseel, die voor Open Vld het gelijke kansen-beleid opvolgt in het Vlaams parlement, vroeg aan Vlaams minister Liesbeth Homans in welke mate de Vlaamse overheidswebsites toegankelijk zijn voor elke bezoeker, met en zonder handicap. “De cijfers van de minister zijn ontluisterend,” zegt Brusseel. “In 2014 voldeed slechts 55 % van de websites aan de criteria van basistoegankelijkheid. En vooral: dat aantal is tegenover de voorbije jaren gedaald.” In 2011 bedroeg het aantal toegankelijke websites nog 62,8%, in 2013 zelfs 64%.

Daarnaast monitort de Vlaamse overheid ook het aantal overheidswebsites met een AnySurfer-label. Dat label legt de lat nog hoger voor websites, zodat ze volledig toegankelijk zijn voor iedereen. “Hier is de situatie nog schrijnender,” zegt Brusseel. “In 2014 hadden amper 4,7 % van alle Vlaamse overheidswebsites dit label. En ook dat is een daling tegenover de voorbije jaren.” In 2011 was dat nog 21,6%.

Nieuw agentschap moet tij keren

Voor Ann Brussel bewijzen deze cijfers dat er dringend moet worden bijgestuurd. “De overheid heeft hier een voorbeeldfunctie. Het is daarom onaanvaardbaar dat maar de helft van de overheidswebsites voldoet aan de basisvoorwaarden en dat amper 1 op 20 een AnySurfer-label krijgt. Terwijl de digitalisering zich volop voortzet, daalt de toegankelijkheid van de digitale informatie die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.”

In haar antwoord erkent de minister het probleem en rekent ze op beterschap als de opvolging van de toegankelijkheid van overheidswebsites wordt overgedragen naar het nieuwe Agentschap Informatie Vlaanderen. “Door deze overheveling komt de materie in handen van experts en zal toegankelijkheid worden meegenomen in het algemene beleid rond digitale informatie. Dat moet volgens de minister de toegankelijkheid van Vlaamse overheidswebsites verhogen,” zegt Brusseel. Ze hoopt dat de minister gelijk krijgt en dat de onaanvaardbare dalende trend inzake toegankelijkheid snel wordt gekeerd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder