Sla navigatie over

Van Cauter: “Advocaten moeten zelf kosteloos kopie van strafdossier kunnen maken”

De advocaat van de verdediging kan het recht hebben om het dossier van een lopend strafonderzoek in te kijken. “Vaak gaat het om honderden pagina’s, en wil de advocaat zelf een kopie nemen, bijvoorbeeld door er een foto van te maken met de smartphone. Een circulaire uit 2014 van de FOD Financiën bepaalt duidelijk dat advocaten die toelating tot inzage hebben, ook zelf uittreksels mogen nemen en dit in het belang van de verdediging. Zij zijn geen griffierechten verschuldigd voor deze zelfgemaakte reproducties”, legt Carina Van Cauter uit.

Uit de dagdagelijkse praktijk blijkt echter dat bepaalde griffies weigeren toelating te geven om zelf kopies te maken. Zij staan enkel toe om met papier en pen over te schrijven uit het dossier. Dit omdat ze oordelen dat er wel degelijk griffierechten verschuldigd zijn op het nemen van een kopie. 

Uit een parlementaire vraag aan Justitieminister Geens leerde Van Cauter al dat het College van Hoven en Rechtbanken meent dat het inzagerecht beperkt is tot het manueel overschrijven van stukken, maar dat het College wel open staat voor het gebruik van moderne technologie om het dossier zelf te kopiëren. Het College stelt wel een wetswijziging voor, terwijl de minister dit niet nodig acht.

Om deze ongelijke beoordeling van verschillende griffies uit de wereld te helpen en duidelijkheid te scheppen, dient Carina Van Cauter een wetsvoorstel in. “Door het uitdrukkelijk in de wet op te nemen kan er geen discussie meer bestaan dat een partij en diens advocaat met inzagerecht ook met eigen middelen een afschrift mogen nemen. Niet alleen met pen en papier dus, maar ook met handscanners, leespennen, smartphones, tablets… Op die manier kunnen de advocaten van de verdediging efficiënter werken. Het is ook niet meer dan normaal in de 21steeeuw. Dit is geen omzeiling van de griffierechten, dus wordt in de wet ook ingeschreven dat deze manuele kopie kosteloos is.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder