Sla navigatie over

Vlaams parlement vraagt Kenniscentrum Burgerparticipatie

De Vlaams meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V vragen aan de regering om een Kennisplatform Burgerparticipatie en Lokale Democratie op te richten dat zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen adviseert en aanmoedigt burgers beter te betrekken bij het beleid. Dat staat in twee resoluties die vandaag zijn goedgekeurd in  de commissie Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement. “In de resoluties staan ook een resem van nieuwe voorstellen om burgers  nauwer te betrekken bij de politieke besluitvorming, zowel op Vlaams vlak als lokaal,” zegt initiatiefnemer Willem-Frederik Schiltz, die samen met o.m. Paul Cordy (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) de resoluties indiende. Ze vragen om nieuwe participatievormen, zoals co-creatie, het recht om uit te dagen of burgerbegrotingen, alle kansen te geven.

Het afgelopen jaar hielde het Vlaams Parlement verschillende hoorzittingen met experts in burgerparticipatie uit de academische wereld en uit de praktijk. “Uit hun adviezen blijkt overduidelijk dat burgerparticipatie de politieke besluitvorming kan versterken,” zegt Willem-Frederik Schiltz, die eerder al een conceptnota over burgerparticipatie indiende. “Met de resoluties die vandaag zijn goedgekeurd nemen we hun adviezen en voorstellen ter harte.”

Kennisplatform

In de resoluties staan een reeks van voorstellen die burgers nauwer moeten betrekken bij het beleid, zowel op Vlaams vlak als lokaal. “Vandaag wordt er her en der al geëxperimenteerd met nieuwe participatievormen, maar er is nood aan een betere onderbouw en ondersteuning. Daarom stellen we voor om het Kenniscentrum Vlaamse Steden om te vormen tot Kennisplatform voor Burgerparticipatie en Lokale Democratie,” zegt Schiltz. “Burgers nemen meer en meer initiatieven om meer invloed uit te oefenen op hun omgeving. Politici en bestuurders zouden gek zijn als zij deze burgerexpertise links laten liggen. Daarom is het nu ook het moment om de kennis over participatie en lokale democratie te bundelen en aan te bieden aan steden, gemeenten én burgers. Het Kennisplatform voor Burgerparticipatie en lokale Democratie wordt hiervoor de plek. Iedereen kan hier straks terecht voor bijvoorbeeld informatie over hoe een gemeente een burgerbegroting kan organiseren.”

Nieuwe participatievormen

Het nieuwe kennisplatform zal dus een belangrijke rol spelen in het verder uitwerken en aanmoedigen van nieuwe participatievormen zoals het recht om uit te dagen, co-creatie door burgers of burgerbegrotingen. “In binnen- en buitenland zijn er verschillende goede voorbeelden van hoe deze nieuwe participatievormen de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming effectief vergroten,” zegt Schiltz. Bij burgerbegrotingen krijgen inwoners zelf de mogelijkheid om een deel van het budget te besteden aan zelf gekozen projecten. "Burgerbegrotingen blijken prima te werken in steden en gemeenten, maar moeten ook op Vlaams vlak kunnen. We vragen dat de Vlaamse regering nog voor de zomer verder onderzoekt hoe een burgerbegroting in de Vlaamse beleidsdepartementen kan worden georganiseerd.”

Met het recht om uit te dagen worden krijgen een groep burgers en/of lokale verenigingen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van bepaalde collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. "Het begin van de nieuwe beleidsperiode biedt een uitgelezen kans om lokale beleidsplanning in een proces van co-creatie met de burger vorm te geven. Daarnaast willen we lokale besturen via proeftuinen concreet aan de slag laten gaan met het concept ‘het recht om uit te dagen”.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder