Sla navigatie over

Vlaanderen bespaart dankzij 1,25 miljard euro obligaties

De Vlaamse Gemeenschap heeft op 24 mei 2017 met succes twee obligaties geplaatst via een publieke uitgifte bij institutionele investeerders, voor een totaalbedrag van 1,25 miljard euro. De eerste tranche van 1 miljard euro heeft een looptijd van 25 jaar (vervaldag juni 2042) en werd geplaatst aan een coupon van 1,875%. De tweede tranche is een verhoging met 250 miljoen euro van de bestaande obligatie met vervaldag oktober 2026 en draagt een coupon van 0,375%. De betaaldatum van beide tranches is 2 juni 2017.

De publieke uitgifte kadert in de nieuwe politiek om instellingen zoals de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de DBFM Scholen van Morgen direct te financieren. In het verleden deden deze instellingen zelf uitgiften, gedekt door een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap. In 2016 werd deze techniek voor het eerst toegepast, ook toen voor een bedrag van 1,25 miljard euro. ‘Doordat we als Vlaamse overheid zelf lenen, krijgen we dankzij de grotere zichtbaarheid en liquiditeit betere voorwaarden op de kapitaalmarkt’ zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.

Gemiddeld bedraagt de marge van de uitgiftes 27,2 basispunten boven de OLO-rentevoet. Ter vergelijking: de sociale huisvestingsmaatschappijen ontleenden eind 2014/begin 2015 met de waarborg van de Vlaamse overheid aan een gemiddelde marge van 44,2 basispunten boven de OLO. Het verschil in kost van 17 basispunten levert het actief schuldbeheer dus enkel en alleen voor deze uitgifte een jaarlijkse besparing op van 2,1 miljoen euro. ‘Naarmate we meer uitgiftes doen, wordt de besparing steeds groter. We zijn daarom van plan ook de volgende jaren een aantal instellingen rechtstreeks te financieren. Zoals bijvoorbeeld de NV BAM, voor de bouw van de Oosterweelverbinding’, aldus de minister.

Vertrouwen in Vlaams begrotings- en financieel beleid

Voor deze transactie organiseerde de Vlaamse Gemeenschap roadshows in Zürich, München, Wenen, Düsseldorf, Keulen, Frankfurt, Oslo, Kopenhagen, Parijs en Brussel. Dankzij de goede contacten met institutionele investeerders tijdens die roadshows, de gunstige marktomstandigheden en de sterke Aa2-rating van Moody’s, kon de Vlaamse Gemeenschap ook deze obligatie-uitgifte succesvol afsluiten. De obligaties met vervaldag 2042 konden rekenen op interesse van 49 investeerders uit 9 verschillende landen. Op de obligaties met vervaldag 2026 tekenden 56 investeerders in uit 12 verschillende landen. Ook een aantal Vlaamse openbare instellingen toonden interesse.

Bart Tommelein: ‘De financiële markten tonen duidelijk hun vertrouwen in het Vlaamse begrotings- en financieel beleid. We profiteren met deze uitgifte maximaal van de huidige lage rente. Naast een quasi gratis financiering van 250 miljoen euro op 10 jaar, klikken we ook de financiering van 1 miljard euro voor de komende 25 jaar vast aan een rente van minder dan 2%.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder