Sla navigatie over

Wetsvoorstel Ceysens bevrijdt e-commerce van Wet-Major

De Wet-Major dateert uit 1972 en regelt de arbeid in onze havens. Gezien de specifieke arbeidsrisico’s die verbonden zijn aan de havenarbeid, zoals het laden en lossen van schepen, mogen er enkel erkende havenarbeiders tewerk gesteld worden in welomschreven havengebieden. Deze arbeiders kunnen rekenen op eigen loon- en arbeidsvoorwaarden.

Patricia Ceysens: “Deze bescherming is noodzakelijk gezien de speciale en risicovolle aard van zuivere havenarbeid. Het probleem is echter dat er ook bedrijven actief zijn in de haven waar geen havenarbeid wordt verricht. Hun personeel valt echter wel onder de toepassing van de Wet-Major. Denk bijvoorbeeld aan de vele logistieke bedrijven, waar pakjes worden samengesteld, gesorteerd en verzonden.”

Volgens het liberale Kamerlid is het niet logisch dat deze logistieke werknemers verplicht aan andere arbeidsvoorwaarden worden tewerk gesteld dan hun collega’s die bijvoorbeeld net buiten een havengebied werken. Bovendien blijkt ook dat de toepassing van de Wet-Major in de Belgische havens niet overal even strikt wordt toegepast.

Het regeerakkoord voorziet in een modernisering van de Wet-Major, na overleg met de sociale partners. De minister van Werk sloot medio 2016 een akkoord met hen. Sindsdien moeten logistieke havenarbeiders bijvoorbeeld niet langer erkend worden. “Dit is een belangrijke stap vooruit. Maar deze logistieke arbeiders vallen wel nog steeds onder het paritair comité van de havenarbeid. Dit wil zeggen dat ze kunnen blijven rekenen op de speciale loon- en arbeidsvoorwaarden die eigenlijk bedoeld zijn voor de klassieke havenarbeiders.” Volgens Ceysens is dit een grote rem op de ontwikkeling van e-commerce en logistieke bedrijven in onze havens. Zij ondervinden een concurrentieel nadeel ten opzichte van logistiekbedrijven elders in ons land.

Daarom dient het Kamerlid een wetsvoorstel in, dat volledig kadert binnen het voornemen opgenomen in het regeerakkoord. “Concreet passen we de Wet-Major aan zodat enkel de activiteiten die onlosmakelijk watergebonden zijn en rechtstreeks verband houden met het laden en lossen van schepen nog onder de definitie van havenarbeid vallen. Alle andere activiteiten in havengebied worden voortaan uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet-Major. Deze activiteiten vallen voortaan onder de reglementering en cao’s zoals ze van toepassing zijn elders in ons land”, legt Ceysens uit.

“België is het logistieke hart van Europa, onze havens vormen cruciale schakels, en de e-commerce is een belangrijke sector in onze digitale economie. Deze sector moet dus alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ook in de havengebieden”, besluit Ceysens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder