Sla navigatie over

Integrale nieuwjaarstoespraak Egbert Lachaert

Bekijk hieronder een samenvatting van de nieuwjaarstoespraak. De integrale speech kan u onder de video lezen.

Liberale vrienden,

Het is lang geleden dat de wereld zo heeft uitgekeken naar het nieuwe jaar.
We worden wel vaker geconfronteerd met een crisis, een tegenslag.
Maar wat we in 2020 hebben meegemaakt, is ongezien.

De coronacrisis heeft de hele wereld verrast.
Ons overspoeld.
Heel veel Belgen zijn overleden.
Iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die er niet meer is.
Een vader, moeder, broer, zus, kind of goede vriend die we verloren door dit verschrikkelijke virus.

Ondertussen blijven duizenden verplegers, verzorgers en dokters vechten in onze ziekenhuizen en onze woonzorgcentra.
We zijn hen zo dankbaar voor hun inzet.
Het is ook voor hén dat we allemaal grote inspanningen leveren om een nieuwe golf te voorkomen.

Onze samenleving ging daarom tweemaal op slot.
Het was ongezien, ondenkbaar in een democratie.
Ja, het was voor een hoger doel: om kostbare levens te redden.
Maar dat had wel zijn prijs.
Tienduizenden mensen verloren tijdelijk hun job.
Horeca, winkels en contactberoepen moesten de deuren sluiten.
Elk evenement of cultuurvoorstelling werd geschrapt.
Het levenswerk van vele zelfstandigen staat op de helling.

Onze kinderen en studenten brachten veel tijd thuis door.
Niet altijd gemakkelijk voor de ouders, maar vooral moeilijk voor hen.
Kinderen moeten onbezorgd jóng kunnen zijn, gek kunnen doen.

Corona heeft er bij veel mensen mentaal diep ingehakt.

2020 was een zwaar jaar, voor heel veel mensen.
Het jaar dat ons leven tot stilstand kwam.
Dat we onze vrijheid verloren.
Van de ene dag op de andere.
De vrijheid die zo vanzelfsprekend was.
We beseffen terug hoe diérbaar ze is.

Maar vrienden,
2021 wordt het jaar van hoop en vooruitgang.
Het jaar waarin we onze vrijheid terug opeisen, terug herwinnen.
Dat is een opdracht voor ons, liberalen.
Wij zijn de partij van de vrijheid, van optimisme, van vooruitgang.
Wij hebben de recepten om sterker uit deze crisis te komen.
Wij moeten meer dan ooit vooroplopen.

Onze vrijheid herwinnen,
Dat begint natuurlijk bij het uitschakelen van het virus.
Onderzoekers en private bedrijven hebben in recordtempo vaccins ontwikkeld.
Het is het béste bewijs dat we altijd optimistisch moeten blijven.
Ook in donkere dagen.
Dat we moeten vertrouwen in de kracht van innovatie.
In de markt en bedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen.
Dat we moeten investeren in kennis en onderzoek.
En we mogen ook fier zijn, want het vaccin wordt in België gemaakt, hier bij ons!
De eerste vaccins zijn toegediend.
En de vaccinatiestrategie geeft hoop.
In de zomer moet iedereen ingeënt zijn die dat wil.
Het is nu aan álle overheden om samen te werken,
Om elk geleverd vaccin zo snel mogelijk in een arm te prikken.
Om deze ‘Operatie Vrijheid’ tot een goed einde te brengen.
We hebben géén tijd te verliezen.

Met het vaccin kunnen we stap voor stap ons leven hervatten.
We moeten dat op een slimme manier doen.
Want we kennen de gevaren van te snelle versoepelingen.
Europa zit in de derde golf.
Wij doen het beter.
En daarom moeten we de komende weken nog even doorbijten.
Daarna kunnen we voorzichtig naar ons normaal leven terugkeren.

Het zal moeilijk blijven om het goede evenwicht tussen gezondheid, welzijn en economie te vinden.
Maar één ding moet wel duidelijk zijn:
Onze rechtsstaat en onze grondwet moeten altijd overeind blijven.
Ook in tijden van crisis.
Daar zullen wij liberalen over waken.
Een avondklok misbruiken om hangjongeren aan te pakken,
drones inzetten om burgers in hun eigen tuin te controleren,
binnenvallen in huizen zonder toestemming…
Dat kan voor ons totaal niét door de beugel.
Dat hebben wij tégengehouden.
Deze crisis mag geen excuus worden om te raken aan onze meest fundamentele vrijheden.
Wij wijken niet voor terroristen, maar ook niet voor een virus.
Daarom pleiten wij voor duidelijke regels
over wat een overheid mag doen in uitzonderlijke situaties.

Vrienden,
Wij liberalen zullen ook het voortouw moeten nemen in de herstart van onze economie.
Die gaat door zwaar weer.
En er komen nog moeilijke tijden op ons af.
Het afgelopen jaar werden heel veel steunmaatregelen genomen.
Allemaal met één doel: de jobs van iedereen verdedigen, de zelfstandigen die afzien helpen en onze ondernemingen beschermen.

Dit jaar moeten we terug vooruit.
We moeten zo snel mogelijk onze economie terug opstarten én een boost geven.
Door te investeren in de sectoren van morgen,
Door in te zetten op opleiding van mensen.
Door ondernemen en werken te stimuleren.
Vrienden, wij liberalen wéten hoe we een economie laten draaien.
Dat is nog altijd de basis van alles.
Een goeie job, welvaart, een sterke sociale zekerheid en vooruitgang.
Daar moeten wij voor zorgen.
Daar heeft iedereen recht op.

Want het liberalisme is er voor iedereen.
Niet alleen voor mensen die het al goed hebben,
maar voor elke burger die z’n leven in handen wil nemen om er het beste van te maken.
Vrijheid is geen goed dat er enkel mag zijn voor de happy few.
Wij vinden dat élk individu kansen verdient.
Laten we dat ideaal nog beter in de praktijk brengen.
Zeker nu.
Wij kunnen het ons als samenleving niet veroorloven om mensen achter te laten.
Alijah en Hassan die hier hebben gestudeerd en gewoon willen werken,
maar niet eens worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek.
Sonja en Erik die hun job verloren en op hun 55ste niet meer aan de bak geraken…
Laten we iedereen echte kansen en echte vrijheid geven.

Vrienden,
Iedereen moet ook verantwoordelijkheid opnemen.
Sommige partijen roepen meer dan ooit om een grotere overheid.
Ze denken dat die alles kan oplossen.
Dat is een fata morgana.
We hebben niet te weinig, maar te veel overheid in ons land.
Met hoge belastingen als gevolg.
Dat is een bedreiging voor onze welvaart.
Onze overheid moet gewoon beter werken, efficiënter, focussen op haar kerntaken.
Ons land heropbouwen, dat doen we allemaal samen.
elke burger, elke onderneming.
Met ruimte voor vrij initiatief.

Ook de politiek moet beter doen.
Wat heeft de burger aan al dat vingerwijzen en geruzie,
aan de ene regering die wil bewijzen dat ze beter is dan de andere,
aan het polariseren, het ondergraven van het geloof in onze democratie,
aan het ronduit beledigen en aanvallen?
We hebben gezien in de VS tot welke waanzin dit kan leiden.
Mensen zijn dat beu.
Politici moeten de problemen niet alleen benoemen, maar ze ook gewoon oplossen.
Politici moeten verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.
Zeker in een zware crisis.
Dat is waar wij liberalen voor staan.
Dat is wat wij elke dag doen.

Zo hebben wij vorig jaar ook de federale impasse doorbroken.
Na maanden van stilstand en geruzie zijn wij erin geslaagd om partijen samen te brengen.
Om bruggen te slaan.
Nee, het is geen evidente coalitie.
Dat weten we.
Maar ze bestaat wel uit partijen die elkaar respecteren.
Een basisvoorwaarde om samen te besturen.
In het belang van alle burgers.
We hebben een breed centrumakkoord gesloten.
Met realistische antwoorden op de grote vraagstukken waar ons land voor staat.
Het is een regering met sterke ministers, voor het eerst gendergelijk.
Evenveel vrouwen als mannen.
En ze wordt geleid door een liberaal.
Onze Alexander De Croo.
De juiste man op de juiste plaats om ons land door deze zware crisis te loodsen.
Dat bewijst hij dag in, dag uit.
Daar mogen wij fier op zijn!

Wij zorgen voor stabiliteit, wij zorgen voor zekerheid in de regeringen.
Maar we gaan ook keihard werken aan een nieuwe start voor onze partij.
Dit wordt een belangrijk jaar.
In juni vieren we onze 175ste verjaardag.
Daar hoort een mooi verjaardagsfeest bij met onze zusterpartij MR,
eens het virus het toelaat.
Een feest om onze vrijheidsideologie, het liberalisme in de kijker te plaatsen,
de aandacht te geven die ze verdient.
Want héél onze samenleving is gebouwd op ónze idealen.
Een democratische rechtsstaat.
Een vrije economie en markt.
De vrijheid en zelfbeschikking van het individu. Te zijn wie je wil.

Ik ben als liberaal fier op die principes.
Wij zijn en blijven de partij van vrijheid, van kansen, van vooruitgang, van de toekomst.
Met dat liberaal kompas gaan we het land uit de crisis loodsen.
Met dat liberaal kompas gaan we onze partij vernieuwen.
Samen met jullie wil ik de komende jaren schrijven aan een nieuw verhaal.
Met frisse ideeën en een sterke ploeg.
Om opnieuw te groeien.

Vrienden,
2020 was een rampjaar waarin we onze vrijheid verloren.
2021 wordt het jaar van de hoop.
Het jaar waarin we onze vrijheid opnieuw opeisen.
Binnenkort gaat onze economie weer open.
Binnenkort pakken we weer samen een pint.
Binnenkort pakken we mekaar weer vast.

Binnenkort zullen we weer vrij zijn.

Ik wens jullie een gelukkig nieuw jaar.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder