Sla navigatie over

Lachaert: “Arbeidsdeal integraal uitvoeren”

De regering maakt vaart met de uitvoering van de arbeidsdeal die meer Belgen naar een job moet begeleiden. Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert wil echter dat er ook spoedig een akkoord komt over de hervorming van de werkloosheidsuitkering.

 

De federale regering heeft zichzelf in 2014 de missie aangemeten om zoveel mogelijk jobs te creëren. Ze slaagde daarin door het werk geven en werken aantrekkelijker te maken dankzij lagere belastingen. Deze zomer sloot ze een bijkomend akkoord om die nieuwe jobs ook in te vullen en werklozen en inactieven naar werk te begeleiden.

 

“Deze arbeidsdeal omvat een twintigtal maatregelen die de activiteitsgraad moet verhogen. We staan er beter voor dan in 2014. Zo is het aantal werkende 50-plussers gestegen van 41% naar ongeveer de helft. De werkzaamheidsgraad steeg ook tot een kleine 70%. Maar dat is nog steeds te laag. Daarom wordt het vroegere brugpensioen verder verstrengd, maken we de inschrijving bij de VDAB verplicht meteen na een ontslag, zorgen we voor landingsbanen aan het einde van de carrière…”

 

De regering heeft inmiddels de vele hervormingen in wetteksten gegoten. Het parlement kan deze in december behandelen. “Er is dus goed doorgewerkt. Maar over de hervorming van de werkloosheidsuitkering is nog geen akkoord. Nochtans is dat één van de belangrijkste maatregelen”, meet Lachaert. “We willen de uitkering aan het begin verhogen, om ze dan sneller te laten dalen. Dat zal een impuls geven om zo snel mogelijk opnieuw op zoek te gaan naar een nieuwe job.”

 

Lachaert vraagt minister van Werk Peeters om dus hierover snel met een voorstel te komen. “Ooit zei een bondscoach dat het werk voor 90% af is. De minister beweert dit ook over zijn werk. Maar ik hoop dat hij niet de Leekens van de arbeidsmarkt wordt. We moeten het werk helemaal afmaken!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder