Sla navigatie over

Grootste zichtbaarheidsactie van Vlaanderen start deze week

Helm Op Fluo Top laat meer dan 420.000 kinderen veilig stappen en trappen tijdens de donkere dagen

In 1.631 Vlaamse basisscholen is de actie Helm Op Fluo Top van start gegaan. De actie stimuleert kinderen op een leuke manier om ook in de herfst- en winterperiode te voet of per fiets naar school te komen en daarbij zichtbare kledij en een fietshelm te dragen. Helm Op Fluo Top is een initiatief van de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid en tal van partners.

"Zeker in de donkere wintermaanden verdient de verkeersveiligheid van stappers en trappers extra aandacht. Kinderen die te voet of per fiets op weg zijn, lopen in deze periode immers het risico dat autobestuurders en andere actieve weggebruikers hen in het duister niet of te laat opmerken. Uiteraard is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de autobestuurders om extra op te letten, maar door zichtbare kledij te dragen, kunnen de kinderen daar zelf wat bij helpen." - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Grotere zichtbaarheid maakt een verschil

In het donker ben je soms al vanop 150 meter afstand zichtbaar voor chauffeurs als je reflecterende kledij of accessoires draagt. Ze zijn dus zeker een aanrader om je zichtbaarheid te verhogen in het donker. Overdag is het de fluorescerende kleur van het hesje die extra opvalt.

Fietshelm promoten bij jonge fietsers en fietspassagier

Net als een fluohesje, kan ook een fietshelm uiteraard geen ongevallen voorkomen, maar wel vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval of valpartij met 60%. Het risico op dodelijk hoofdletsel daalt zelfs met 71% (1). Nederlands onderzoek toont aan dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding vaker voorkomen bij kinderen en jongeren (2). Zeker voor jonge fietsers en fietspassagiers is het dragen van een fietshelm dus sterk aan te raden.

Helm Op Fluo Top: hoe werkt het?

Helm Op Fluo Top loopt dit schooljaar van 6 november tot en met 9 februari, vlak voor de start van de krokusvakantie. In totaal nemen 1.631 kleuter- en lagere scholen deel aan de actie, samen goed voor 420.168 leerlingen. Voor elke dag waarop de leerlingen tijdens de actieperiode met een fluohesje naar school komen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart. Wie per fiets komt en daarbij een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. Naar gelang van het aantal stickers dat de kinderen bij het einde van de actie hebben gespaard, krijgen ze toffe beloningen.

Stickers sparen kan ook digitaal: zowat een derde van de ingeschreven leerlingen heeft een online spaarkaart. Via een persoonlijke code kunnen ze hun spaartraject volgen en zelf hun beloningen online verzilveren. Er zijn ook lesfiches waarmee leerkrachten aan de slag kunnen rond zichtbaarheid en helmdracht.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder