Sla navigatie over

Minister Peeters blijft inzetten op veilige en comfortabele vrachtwagenparkings

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaf in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aan begrip te hebben voor de vraag van de transportsector naar bijkomende kwalitatieve en veilige snelwegparkings maar wees tegelijk ook op de inspanningen die Vlaanderen al leverde. “Vrachtwagenchauffeurs leggen enorme afstanden af en hebben het recht op voldoende parkeercapaciteit en voorzieningen om hun rij- en rusttijden te kunnen respecteren. Deze legislatuur heb ik daarom heel wat maatregelen genomen en er zullen er nog vele volgen. Zo investeerden we de afgelopen jaren vanuit Vlaanderen samen met de concessiehouders 75,5 miljoen euro in snelwegparkings. Maar het tekort aan parkings structureel wegwerken kan niet uitsluitend langs autosnelwegen. Er moet ook gezocht worden naar alternatieven binnen het Overlegplatform Vrachtwagenparkeren. Daarnaast moet het vergunningenbeleid rond de aanleg voor vrachtwagenparkings herbekeken worden”, zegt minister Peeters.

De groei in het vrachtverkeer, de opmars van elektrisch rijden en de nood aan extra beveiliging stellen nieuwe eisen aan onze snelwegparkings. Vlaams minister Peeters heeft hiervoor de nodige inspanningen en middelen geleverd tijdens deze legislatuur. Met een investering van 75,5 miljoen euro vanuit Vlaanderen en de concessiehouders worden er niet alleen 255 extra parkeerplaatsen gecreëerd maar wordt er ook ingezet op kwalitatieve voorzieningen zoals sanitair en beveiliging.

Vandaag is er op 49 van de 72 dienstenzones in Vlaanderen sanitair aanwezig. Op 8 locaties wordt er met de heraanleg sanitair aangelegd. Daarnaast zal er voor 11 locaties een oproep komen om deze ook uit te rusten met comfortabel sanitair. Daarbij komend zal ook de grootste concessiehouder van het Agentschap Wegen en Verkeer, namelijk TotalEnergies, al het sanitair op zijn concessies vernieuwen.

Daarnaast ondersteunt minister Peeters de transportsector ook in de vraag naar laadinfrastructuur op snelwegparkings. Dit jaar worden er alvast 5 snelwegparkings uitgerust met vrachtlaadinfrastructuur en de komende jaren staan er nog meer op de planning. Dit kadert binnen het project VIAVIA, ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak’, hiermee wil de Vlaamse overheid het goederenvervoer verduurzamen. Ook in Zeebrugge en Antwerpen komen er vrachtwagenparkings bij in de omgeving van de havens, deze worden ook uitgerust met moderne faciliteiten en laadinfrastructuur.

Bij de investeringen is er ook gedacht aan de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs. Zo werd er op 23 parkings op 12 locaties hekwerk geplaatst, en/of worden er camera’s uitgerold in het kader van de transmigratieproblematiek. Aan de dienstenzones in Mannekensvere en Westkerke zijn er ook middenbermconstructies geplaatst om het oversteken van snelwegen tegen te gaan. Ook bewaken 5 mobiele teams van telkens 2 personen en een hond ‘s nachts de parkings, aangestuurd door de Federale Politie en gefinancierd vanuit Vlaanderen.

Tekort wegwerken met alle stakeholders in transportsector

Minister Peeters haalde tot slot ook aan dat het tekort aan parkeerplaatsen niet enkel weggewerkt kan worden met plaatsen te creëren langs autosnelwegen. 

“Er kan niet enkel naar AWV gekeken worden, daarvoor zijn er te veel stakeholders betrokken. Als we deze problematiek ten gronde willen aanpakken moet er gezocht worden naar alternatieven buiten onze autosnelwegen. Daarom richtte ik recent het Overlegplatform Vrachtwagenparkeren op waarin alle relevante stakeholders zijn vertegenwoordigd. In de werkgroep worden meerdere acties bestudeerd die kunnen leiden tot extra parkeercapaciteit voor vrachtwagens. We zien dat vrachtwagens in woonwijken staan of op pechstroken en dat moet veranderen en daar moeten we met alle partners op inzetten”, duidt minister Peeters.

Zo buigt dit orgaan zich momenteel bijvoorbeeld onder meer over hoe ongebruikte restgronden op bedrijventerreinen kunnen aangewend worden en hoe dubbelgebruik van bestaande locaties kan worden aangemoedigd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder