Sla navigatie over

Optimalisaties autokeuring definitief goedgekeurd

Nieuwe maatregelen verminderen druk op keuringsinstellingen en verhogen klantvriendelijkheid

De Vlaamse Regering heeft, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, enkele optimalisaties aan de autokeuring definitief goedgekeurd. De maatregelen werden genomen op 2 mei 2023 om de capaciteitsproblemen bij de keuringsinstellingen te verbeteren, het aantal herkeuringen terug te dringen en de lange wachttijden te verminderen. Met de definitieve goedkeuring zijn de maatregelen nu ook in de regelgeving verankerd. De maatregelen worden ook uitgebreid met de versoepeling van de opleidingsvereisten voor de controleurs in de keuringscentra.

Minister Lydia Peeters: “De technische keuring blijft belangrijk vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid maar ik wil dat deze op efficiënte en klantvriendelijke manier kan verlopen. De optimalisaties moeten de druk op de erkende keuringsondernemingen verminderen, het aanwerven van personeel vergemakkelijken en de klanttevredenheid verhogen.”

Minder herkeuringen voor kortere wachtrijen

In april van dit jaar kregen de keuringsinstellingen de instructie om een aantal maatregelen te treffen met als doel het aantal herkeuringen - en dus ook de wachtrijen - terug te dringen. Op 2 mei traden die maatregelen in werking. Zo vervalt voor een aantal gebreken de verplichting om binnen de 15 dagen of 3 maanden deze te laten herstellen en het voertuig te laten herkeuren. Binnen de nieuwe regelgeving moet het gebrek wel nog steeds zo snel mogelijk opgelost worden, maar zonder effectieve herkeuring. Dat geldt enkel voor de periodieke keuring. Bij de keuring voor verkoop moeten de gebreken wel opgelost worden, anders krijgt u geen aanvraag tot inschrijving van het voertuig.

Het gaat over gebreken die een beperkte invloed hebben op de verkeersveiligheid: onder meer het ontbreken van het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest, én problemen met de reproductieplaat vooraan. Een aantal andere controles verviel ook vanaf 2 mei, zoals de controle op de gevarendriehoek. Daarnaast moet een eigenaar ook het laatste keuringsbewijs niet meer voorleggen wanneer de gegevens digitaal beschikbaar zijn.

Begin dit jaar werd ook voor motorfietsen boven de 125 cc een technische keuring ingevoerd: voor de tweedehandsverkoop en na een ongeval. Ook hier worden een aantal optimalisaties doorgevoerd. Zo zal het niet meer vereist zijn om het vorige keuringsbewijs voor te leggen. De gebreken moeten wel nog steeds binnen de 15 dagen of 3 maanden opgelost worden, aangezien het bij motorfietsen niet over een periodieke keuring gaat.

Verdere stappen: herkeuringen door erkende herstellers

Om de capaciteit nog verder te vergroten en de druk op de keuringsstations te verlichten, heeft de Vlaamse Regering eerder dit jaar op voorstel van minister Peeters het voorontwerp van decreet principieel goedgekeurd om bepaalde herkeuringen door erkende herstellers (bv. garagisten, bandencentrales) mogelijk te maken.

Met het voorliggende decreet wordt nu het traject opgestart om bijkomende capaciteit te generen bij de erkende keuringsinstellingen door bepaalde herkeuringen (bv. gebreken aan lichten, banden of ruiten) bij te erkennen herstellers (bv. garagist, glasbreukhersteller, bandencentrale) te laten doorgaan.

De details hoe dit decreet in de praktijk te brengen zullen tegen het einde van het jaar in een uitvoeringsbesluit gegoten worden.

Er zal nu, in nauw overleg met de stakeholders, werk worden gemaakt van een uitvoeringsbesluit met de verdere concrete invulling. Denk hierbij aan de gebreken die in aanmerking komen, de erkenningsvoorwaarden voor de herstellers en de concrete invulling van het toezicht hierop om de objectiviteit van de herkeuring te kunnen garanderen.  

Minister Peeters blijft ook verder inzetten op een volledige hervorming van het keuringslandschap.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder