Sla navigatie over

Minister Peeters: “Structurele vernieuwing Leonardtunnel cruciaal voor het Belgisch verkeersnetwerk”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt sinds april 2023 aan de structurele vernieuwing van de Leonardtunnel. “De fysieke staat van de Leonardtunnel was en is nog steeds zeer slecht en daarom is het noodzakelijk dat de impactvolle renovatiewerken geen uitstel verdragen. Om het gebruik van het complexe knooppunt Leonard nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is er geen andere optie dan de werken onverminderd voort te zetten. Zonder grondige renovatie zou de Leonardtunnel op korte termijn vanuit veiligheidsoverwegingen volledig moeten worden afgesloten voor het verkeer. Indien de werken nu zouden worden opgeschort zou dit ook een volledige sluiting betekenen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Veel van onze tunnels dateren van de jaren 60 – jaren 70 en zijn ondertussen sterk verouderd. Daarom worden alle tunnels in Vlaanderen aan een grondige analyse onderworpen en de veiligheid continu geavalueerd. Om die historische onderhoudsachterstand efficiënt aan te pakken en de veiligheid te garanderen, werk ik met een plan van aanpak 2020-2030 en trekken we ongezien grote bedragen uit”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters. “Zo investeren we deze legislatuur 270 miljoen euro in de dringende vernieuwingen op kortere termijn van de tunnels. Voor de renovatie van de Leonardtunnel gaat het om 28 miljoen euro. Een broodnodige investering waarmee we met het Agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid willen garanderen en de levensduur met 30 jaar willen verlengen."

Advies onafhankelijke tunnelveiligheidsbeambte – sluiten tunnel

De fysieke staat van de Leonardtunnel was en is nog steeds zeer slecht en daarom is het noodzakelijk dat de impactvolle renovatiewerken geen uitstel verdragen. Om het gebruik van het complexe knooppunt Leonard nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is er geen andere optie dan de werken onverminderd voort te zetten. In navolging van de vraag die vorige week plots opdook vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Oudergem om de tweede fase van de werken te verdagen, vroeg Vlaams minsiter Peeters een advies aan een externe tunnelveiligheidsbeambte. In dit advies wordt bevestigd dat zowel de bouwkundige staat als de staat van de tunneltechnische installaties dusdanig slecht is, dat de veiligheid onvoldoende geborgd kan worden op langere termijn.

De tunnelveiligheidsbeambte adviseert de tunnelbeheerder om, indien de werkzaamheden stilgelegd worden, de Leonardtunnel (niveau -2) per direct in beide richtingen volledig af te sluiten daar de veiligheid voor de weggebruikers en de hulpverlening niet geborgd is. De zelfredzaamheid en het mogelijk maken van hulpverlening voldoet niet aan de huidige normen. De instabiliteit van de vloerplaat is een additioneel niet te accepteren risico die om direct ingrijpen vraagt. Voor een beperkte periode is besloten dat een en ander te gedogen is. Met het stilleggen van de werkzaamheden ontstaat een periode die onbestemd is en is gedogen niet langer verantwoord gelet op de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Zonder aanpassingen op korte termijn zou de Leonardtunnel dus vanuit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk volledig moeten worden afgesloten voor het verkeer. Dankzij een aantal mitigerende maatregelen, waaronder het verlagen van de maximumsnelheid, het aanpassen van het vluchtconcept en het aanbrengen van tijdelijke tunnelverlichting en een beperkt aantal camera’s, is de situatie tijdens de werkzaamheden gedurende een korte duur weliswaar aanvaardbaar maar is er dus weinig respijt.

“Indien we de werken onderbreken, waardoor ze langer duren, lopen we een zeer hoog risico dat we de tunnel omwille van de veiligheid van alle weggebruikers volledig moeten afsluiten. We hopen op begrip bij de andere wegbeheerders. Het heldere advies van de tunnelveiligheidsbeambte kan ik als verantwoordelijk minister bij uitstel niet naast me neerleggen”, aldus minister Peeters.

Uitstellen lost niets op

Uitstel verergert huidige hinder en verlengt duur van werken. Deze werken werden degelijk en uitgebreid voorbereid, het is vanuit veiligheidsstandpunt niet wenselijk noch haalbaar om plots de plannen om te gooien. Het vermijden van uitstel is essentieel, aangezien elke vertraging nu zich later in veelvoud zal manifesteren.

Samenwerking om hinder te minimaliseren

De Vlaamse overheid is zich bewust van de ingrijpende impact die de werken aan de Leonardtunnel hebben op de mobiliteit in de wijde omgeving. De diverse partners worden over de werf geïnformeerd op het ‘Minder-Hinder Platform De Werkvennootschap’.

In opdracht van minister Peeters zal het Agentschap Wegen en Verkeer samen met alle betrokken partners er dan ook alles aan blijven doen om de hinder te minimaliseren. Het is in ieders belang om de weggebruikers en de omwonenden vooral oplossingen te bieden, de leefkwaliteit van de omliggende gemeenten moet houdbaar blijven. Hier wordt momenteel de nadruk op het ontmoedigen van verkeer richting het Leonardkruispunt gelegd en het bevorderen van duurzame alternatieven zoals het openbaar vervoer of de fiets.

Minister Peeters brengt vrijdag 19 april een werfbezoek aan de Leonardtunnel. Meer info volgt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder