Sla navigatie over

Volgende stap in hervorming Vlaams HR-beleid

Vanaf 1 januari 2023 zal de Vlaamse overheid principieel enkel nog personeelsleden aanwerven met een contractueel arbeidscontract, maar reeds vast benoemde ambtenaren behouden hun statuut. Na overleg met de vertegenwoordigers van de vakorganisaties, werd binnen de Vlaamse regering afgesproken om de contractuele arbeidsvoorwaarden op vlak van loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, re-integratie, pensioen en bescherming te versterken.

Vandaag werd een nieuwe stap gezet in de modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut. Deze nieuwe stap in de onderhandelingen is het resultaat van vele gesprekken, in het bijzonder met de vakorganisatie die tot op het einde constructief is blijven onderhandelen.

Er werd afgesproken om in de toekomst enkel nog personeelsleden aan te werven met een contractueel arbeidscontract. De vaste benoemingen doven uit, maar het contractueel statuut wordt wel versterkt. Zo zal de bijdrage aan de tweede pensioenpijler stijgen tot 5% tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro  vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De Vlaamse overheid moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Voor haar huidige personeelsleden, maar ook voor potentiële nieuwe personeelsleden. We gaan voor een modern en toekomstgericht HR-beleid. De Vlaamse overheid zal nog meer inzetten op duurzame loopbanen en het uitbouwen van een sterk re-integratiebeleid, waardoor onder meer langdurig zieke medewerkers optimaal ondersteund en begeleid worden om terug te keren naar de werkvloer.”

In een volgende fase worden de technische details van verder uitgewerkt. Minister Somers nodigt alle vakorganisaties uit om daar na de herfstvakantie samen werk van te maken. “Vandaag hebben we een mooie en belangrijke stap gezet. Nu is het belangrijk dat alle sociale partners terug aan tafel komen. Ik nodig ze hier alle drie voor uit. In het belang van de huidige en toekomstige personeelsleden, want deze gesprekken zullen het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid voor de komende jaren bepalen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder