Sla navigatie over

Vorig jaar keerden 738 bedrijven winstpremie uit aan medewerkers

Vorig jaar keerden 738 bedrijven een winstpremie uit aan hun medewerkers, in totaal ging 92,5 miljoen euro aan winstpremies naar een 50.000-tal werknemers. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo, die twee jaar geleden het nieuwe systeem voorstelde, is tevreden: “Als de economie het goed doet en een bedrijf vooruitgaat, moeten ook de medewerkers daar de vruchten van plukken.”

Sinds vorig jaar kunnen werkgevers beslissen om een winstpremie uit te keren aan hun medewerkers. De winstpremie kwam er op voorstel van vicepremier en huidig minister van Financiën Alexander De Croo die bijzonder tevreden is het met succes ervan. Hij drukte twee jaar geleden de invoering ervan door in het Zomerakkoord 2017.

Extra netto:

Alexander De Croo: “Als de economie het goed doet en een bedrijf vooruitgaat, moeten ook de medewerkers dit voelen. De winstpremie maakt dit mogelijk. Een ongekend aantal bedrijven maakten er vorig jaar ook effectief gebruik van de winstpremie. Dit bewijst dat er nood was aan eenvoudig en fiscaal aantrekkelijk systeem.”

“De winstpremie komt bovenop het hoger nettoloon via verlaging van de personenbelasting. Vorig jaar liep die al op tot meer dan 1.020 euro extra netto voor iemand met een bruto. maandloon van 3.400 euro. Dit jaar stijgt dat hoger nettoloon tot 1.308 euro extra netto op jaarbasis.”

Koopkracht prioriteit:

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo vindt dat hogere nettolonen ook de volgende jaren een prioriteit moeten blijven. “We moeten koopkracht en concurrentiekracht met elkaar verzoenen. Dat betekent inzetten op hogere nettolonen en lagere belastingen. In een land met een hoge belastingdruk moet het de ambitie blijven de belastingen op werk verder te verlagen.”

De winstpremie heeft bovendien het voordeel dat hij buiten de loonnorm valt. De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zouden in het interprofessioneel akkoordde bedrijven kunnen oproepen om nog meer gebruik te maken van het systeem van de winstpremie.

Verdere groei:

Verwacht wordt dat het gebruik van de winstpremie dit jaar verder zal groeien. “De winstpremie is een nieuw systeem. Heel wat bedrijven zijn het nog maar pas aan het ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit jaar nog meer bedrijven ervan gebruik zullen maken,” aldus Alexander De Croo.

Het grote succes van de nieuwe winstpremie staat in schril contrast met de beperkte populariteit van het vroegere participatieplan waar in 2016 slechts 52 bedrijven en 2017 54 bedrijven van gebruik maakten.

Wat is de winstpremie?

  • De winstpremie is fiscaal aantrekkelijk. De werknemer houdt er meer aan over en de brutokost voor de werkgever blijft beperkt.
  • Op de winstpremie is een laag algemeen belastingtarief van 7%. Daarnaast moet ook een solidariteitsbijdrage van 13,07% worden betaald op het bedrag van de premie. Voor de werkgever is de winstpremie vrij van socialezekerheidsbijdragen.
  • De winstpremie kan enkel bij winst worden uitgekeerd.
  • De winstpremie is heel eenvoudiger in te voeren. Er zijn slechts twee voorwaarden: het bedrijf moet winst maken en moet toegekend worden aan álle werknemers. De winstpremie mag dus niet worden voorbehouden voor bijvoorbeeld alleen maar de kaderleden zoals bij bonusplannen vaak het geval is.
  • De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging van loon. Het komt dus boven het nettoloon.
  • Het totale bedrag dat mag gebruikt worden voor de winstpremie bedraagt maximaal 30% van de totale brutoloonmassa.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder