Sla navigatie over

België, een land dat werkt

België is een land dat werkt. Dankzij liberale inspanningen pakken we uit met een sterke economie, ook in tijden van crisis.

300.000 nieuwe jobs

De voorbije jaren hebben we 20 miljard euro geïnvesteerd in onze economie, onze bedrijven en onze huishoudens. Dat geloof en de daaraan gekoppelde investeringen hebben geloond: dankzij ons liberaal beleid zullen, tegen juni 2024, maar liefst 300.000 nieuwe jobs gecreëerd zijn. Door het creëren van jobs, creëren we ook nieuwe kansen voor zij die willen werken.

Dankzij ons liberaal beleid zijn steeds meer Belgen aan de slag en blijft onze economie het goed doen. We nemen maatregelen zodat werken aantrekkelijker wordt dan niet-werken. Dat doen we onder meer met de liberale jobbonus.

Koopkracht

Onze koopkracht steeg dankzij de automatische loonindexering die begin 2023 toegepast werd. Ondanks de crisissen zagen heel wat Belgische werknemers hun loon in januari stijgen met tien procent. Het zorgde ervoor dat onze koopkracht dit jaar met 3,6 procent zal gestegen zijn én dat mensen dus meer uitgeven, wat alweer goed is voor onze economie.

Welvaart

Daardoor is België ook een welvarender land. Sinds de start van de regering-De Croo steeg onze welvaart met maar liefst 3,8%. We doen het daarmee beter dan het Europees gemiddelde van 3,2% en een pak beter dan onze buurlanden Frankrijk (1,7%) en Duitsland (0,2%).  

Inflatie

Onze inflatie is lager dan in onze buurlanden. Meer nog: de inflatie in ons land is op het laagste niveau van de voorbije twee jaar. Dat is vooral te danken aan de lage energieprijzen, een gevolg van een goed liberaal beleid. We investeren fors in duurzame energie en proberen qua energie zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Zo bouwen we op onze Noordzee een gigantisch windmolenpark, ongezien in Europa.

Innovatief

België is het vijfde meest innovatieve land van Europa. We investeren fors in propere en goedkope energie en we zorgen ervoor dat duurzaam investeren fiscaal aantrekkelijk wordt, wat alleen maar meer innovatie creëert. Duurzaamheid, digitalisering en vernieuwing zijn geen vreemde woorden voor Belgische bedrijven, die regelmatig uitpakken met vernieuwende technologieën.

Competitiviteit

In vier jaar tijd stegen we van de 27ste naar de 13e plaats in de Wereld Competitiviteitsindex. We doen het daarmee beter dan Duitsland en Frankrijk. Dat is een bewijs dat de maatregelen die we namen om onze bedrijven te beschermen in tijden van crisis werken. Denk maar aan het bevriezen van de energieprijzen. Daardoor bleef de prijs van onze producten competitief tegenover die van ondernemingen in het buitenland. Ook de verlening van de kerncentrales zorgt voor perspectief en versterkt onze bedrijven tegenover soortgelijke bedrijven in het buitenland.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder