Sla navigatie over

Belspelletjes en dure sms-diensten: regering legt strikte regels wettelijk vast

Voor betalende sms-diensten en belspelletjes gelden binnenkort strikte wettelijke regels. Dat besliste de ministerraad op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. Het wettelijke kader komt er nadat er klachten bleven komen over betalende sms-diensten.

De wettelijke regels komen er nadat er vorig jaar bij de Ombudsdienst voor Telecom 644 klachten binnenliepen over de aanrekening van zogenaamde M-commercediensten en premium sms-diensten. Het gaat onder meer om sms-diensten die geactiveerd kunnen worden via pop-ups in mobiele apps. Heel wat mensen met klachten zeggen dat ze de betrokken diensten nooit hebben aangevraagd en laten weten dat het bijna onmogelijk is om je uit te schrijven op zo’n dure sms-dienst. Het resultaat zijn torenhoge gsm-facturen.

“Wie niet horen wil, zal voelen,”  zegt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. “Omdat sommige aanbieders van dure betaaldiensten via mobiele telefoon weigerden zich te schikken naar het charter dat vorig jaar werd afgesproken, legt de regering de regels nu wettelijk op. Voortaan is er geen ontkomen meer aan. Aanbieders die hardleers blijven, hangen zware straffen boven hoofd. Ook de telecomoperatoren moeten in de toekomst vlotter meewerken wanneer klanten hen klachten overmaken.

Het nieuwe wettelijk kader omvat onder meer volgende bepalingen

Wanneer aanbieders van sms-diensten reclame maken, zijn ze verplicht om transparant en duidelijk te communiceren over de kosten. Zo moet bij elke vermelding van het betaalnummer ook het hoogste mogelijke tarief vermeld zijn.

  • Betalende sms-diensten kunnen pas starten na uitdrukkelijke instemming van de abonnee door het versturen van een sms naar het betaalnummer.
  • Mensen moeten zich eenvoudig kunnen afmelden van alle diensten van een bepaald betaalnummer door “STOP” te sms’en naar het nummer.
  • Betaaldiensten moeten een behoorlijk bemande klantendienst hebben die vlot bereikbaar is.
  • Telecomklanten moeten hun klachten over sms-diensten via telefoon, e-mail of digitaal formulier kunnen melden bij de aanbieder. Mensen kunnen de klacht ook overmaken aan hun telecomoperator.
  • Klachten moeten binnen de vijf dagen behandeld worden. Indien er na vijf dagen geen antwoord is, wordt de klacht gegrond geacht.
  • Operatoren die geinformeerd worden over een overtreding van de wettelijke regels, moeten de betrokken betaalnummers onmiddellijk blokkeren en elke overdracht van betaling aan de aanbieders stopzetten.
  • Bij een gegronde klacht moet de aanbieder binnen de vijf werkdagen of ten laatste bij de eerstvolgende factuur  de aangerekende kosten integraal terugbetalen.  Doet de aanbieder van de sms-diensten dat niet dan neemt de telecomoperator voorlopig kosten op zich.

Telecomregulator BIPT kan aan aanbieders van betaalde sms-diensten en aan telecomoperatoren die de regels schenden, boetes opleggen die oplopen tot oplopen tot 5% van hun totale omzet.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder