Sla navigatie over

Brexit: Alexander De Croo legt versoepeling douaneregels op tafel

Ook na de brexit moeten in- en uitvoer vlot verlopen. Bovendien mogen bedrijven die ter goeder trouw een fout maken niet nodeloos gestraft worden. De federale regering zet daarom op voorstel van vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo het licht op groen voor belangrijke aanpassingen van de douaneregels.

Als gevolg van de brexit stijgen de douaneformaliteiten sterk. De douane gaat uit van een stijging van het aantal invoeraangiftes met 930.000 (+14%) en van de uitvoeraangiftes met 4.500.000 (+47%). In combinatie met de snelheid en complexiteit van de goederenhandel met het VK kan dat tot extra fouten leiden.

Geen intentie belastingen te ontduiken:

Vandaag laat de algemene wet inzake douane en accijnzen niet toe om inbreuken op de douane- en accijnswetgeving onbestraft te laten. Elke inbreuk moet strafrechtelijk bestraft te worden, zelfs al is de overtreder ter goede trouw.

Minister De Croo past nu voor een periode van twee jaar de regels aan zodat de douane tijdens een overgangsperiode na de brexit wél rekening kan houden met goede trouw. Goede trouw betekent dat men geen intentie had om belastingen te ontduiken of verbods-, controle- en of beperkingsmaatregelen te omzeilen. Na twee jaar voorziet de wet een evaluatie.

Het inroepen van goede trouw zal enkel mogelijk zijn voor bedrijven die een machtiging Aangenomen Economische Operator (‘AEO’) hebben verkregen. Voor het verkrijgen van zo’n machtiging moet een bedrijf zijn in- en uitvoerprocessen laten auditeren zodat men zeker is dat het bedrijf de douane- en accijnsregels met kennis van zaken en correct toepast.

Uitbreiding tolkring naar 10 kilometer:

Een tweede belangrijke aanpassing van de douaneregels is de uitbreiding van de tolkring. Dat is het gebied waar de douane bijkomende bevoegden heeft en 24/7 aan het werk is. Het grote voordeel van de tolkring is dat bedrijven er hun in- en uitvoer non-stop kunnen verderzetten.

De brexit betekent een nieuwe landsgrens met stopplaatsen, vertrek- en eindstations. De uitbreiding van de tolkring voor douanezeehavens- en luchthavens zorgt voor een betere spreiding van de in- en uitvoer aan deze landsgrenzen. Niet alles komt zo op één punt vast te zitten en de logistieke keten versnelt. Door de uitbreiding van de tolkring zal ook de 24/7 dienstverlening van de douane in een groter gebied beschikbaar zijn.

Bedrijven die van de uitbreiding van de tolkring willen gebruik maken, zullen daarvoor wel een aanvraag moeten richten tot de douane.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder