Sla navigatie over

De Backer plant Noordzee van de toekomst : meer ruimte voor hernieuwbare energie op onze Noordzee, meer natuurgebieden en meer innovatie

Meer groene en hernieuwbare energie tegen een betaalbare prijs op onze Noordzee én meer ruimte voor natuurgebieden en innovatieve projecten. Dat zijn de krachtlijnen van het nieuw Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) dat deze morgen werd goedgekeurd op de ministerraad. De Backer schrapt ook de voorbehouden zone voor het testeiland voor de kust van Knokke in het definitieve MRP maar behoudt wel de focus op kustbescherming met andere middelen.

Het huidig Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten op onze Noordzee ordent, loopt van 2014 tot 2020. De Backer startte in het voorjaar van 2017 met de herziening van dat plan en vroeg input aan alle stakeholders, kustbesturen, …. Een jaar lang gaf iedereen zijn input. De Backer legde alle puzzelstukjes samen tot een nieuw ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan, dat ook deze zomer aan een publieksconsultatie werd onderworpen. Het nieuwe plan, dat alle activiteiten op onze Noordzee bundelt, zal van kracht gaan in 2020 en lopen tot 2026. Het plan bevestigt onze Noordzee als belangrijke economische motor van ons land.

De Backer verdubbelt in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan de capaciteit van de windmolens op zee. Naast een bestaande zone van 225 km² vol windmolens op zee komt er een extra zone van 281 km² bij. De nieuwe windmolens komen westelijker: ze reiken tot aan de Franse grens en liggen verder weg in zee waardoor ze niet zichtbaar zijn van op het strand. In totaal zullen de nieuwe windmolens samen met de bestaande zorgen voor 4 gigawatt aan groene (Noordzee)stroom tegen 2030 conform de afspraken in het Energiepact daarover.

De Backer: “Met de wind van de Noordzee maken we energie die reeds de helft van de Belgische huishoudens van groene energie kan voorzien. Onze Noordzee is klein, maar door de ruimte slim te gebruiken kunnen we toch maximaal inzetten op groene, betaalbare energie.”

De Backer heeft een nieuw financieringssysteem rond en bouwt de nieuwe windmolens via een slimme openbare aanbesteding. Hij maakt zich sterk dat de nieuwe windmolenparken gebouwd zullen kunnen worden tegen de scherpste prijs, op termijn zelfs zonder enige subsidie. Voor de bouw van de drie laatste windmolenparken die gebouwd worden tegen 2020 slaagde hij er al in om een besparing voor de consument te realiseren van 5 miljard euro.

Naast nieuwe zones voor hernieuwbare energie voorziet De Backer ook de nodige ruimte op onze Noordzee voor de ontplooiing van commerciële en industriële activiteiten. Deze regering kiest hiermee volop voor de verdere ontplooiing van de blauwe economie en blue growth, met de nodige waarborgen voor de natuurlijkheid en duurzaamheid

De Backer: “Als wetenschapper wil ik innovatie op de Noordzee alle kansen geven. Zo kan er een project komen in de nieuwe zones voor bijvoorbeeld ontzilting van zeewater. Ook zijn er partners geïnteresseerd om zeewier te kweken in zee en andere vormen van aquacultuur zoals mosselen of oesters. Zo kunnen we van onze Noordzee op termijn een heuse zeeboerderij maken.”

De Backer voorzag, op vraag van Vlaams minister Ben Weyts, ook een zone in het Marien Ruimtelijk Plan voor een testeiland voor kustverdediging, maar die zone wordt geschrapt in het definitieve Marien Ruimtelijk Plan.

De Backer: “Kustbescherming blijf een belangrijk element in het nieuwe MRP. Maar tussen de wens om een testeiland te bouwen en de bouw zelf liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren. Vlaanderen heeft niet op tijd kunnen aantonen met een kosten-batenanalyse en een milieu-effectenrapport dat een eiland de beste en enige manier is om onze kust op lange termijn te beschermen tegen stormen. Daarom heb ik het zone voor het testeiland uit het Marien Ruimtelijk Plan gehaald. Ik ben een wetenschapper: als de feiten niet zwart op wit of tafel liggen dan moeten eerst andere alternieven bekeken worden.”

De Backer benadrukt ook het belang van de natuurgebieden in de Noordzee. Zo wordt de Vlakte van de Raan als natura 2000 gebied aangeduid en geniet het gebied nu duidelijke bescherming.

De Backer: “Maar liefst één derde van onze Noordzee is natuurgebied en wordt extra beschermd. Ook de Vlakte van de Raan wordt in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan opgenomen als natuurgebied. We nemen ook extra maatregelen om de natuurlijkheid van onze Noordzee bijkomend te beschermen of te herstellen.”

Het Marien Ruimtelijk Plan zal uiteindelijk van kracht gaan op 20 maart 2020. Het plan kadert ook in de Noordzeevisie 2050 die vorig jaar werd goedgekeurd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder