Sla navigatie over

Drie boosters om koopkracht gezinnen te versterken

De federale regering voorziet drie krachtige koopkrachtboosters om mensen in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Er komt een verwarmingspremie van 100 euro voor alle gezinnen en de btw op elektriciteit verlaagt tijdelijk van 21% naar 6%. Een vermindering van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid betekent een lastenverlaging voor de lage en middenlonen.

Alexander De Croo, Eerste Minister: 'Stijgende prijzen zet de koopkracht onder druk. Op dit moeilijke moment willen we gezinnen bijstaan en de koopkracht van de middenklasse versterken. We zijn met ons land op sociaal en economisch vlak vrij goed door de coronacrisis gekomen. We mogen nu echt niemand onderuit laten gaan omwille van de hoge facturen die elke maand binnenkomen.'

Verwarmingspremie en lagere btw

De eerste koopkrachtbooster is een verwarmingspremie van 100 euro voor alle Belgische gezinnen die zal verrekend worden op de elekriciteitsfactuur van iedereen die een residentieel elektriciteitscontract heeft. Door via deze weg te werken helpen we àlle gezinnen de hoge facturen te dragen.

Een tweede krachtige koopkrachtbooster is de tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit. Vanaf maart gaat de btw op elektriciteit gedurende vier maanden van 21% naar 6% voor alle residentiële klanten. Ook het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt verlengd tot en met juni. Hierdoor loodsen we de 1 miljoen meest kwetsbare gezinnen in ons land door deze moeilijke periode.

Minder lasten voor lage en middenlonen

Een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is de derde koopkrachtbooster. De verlaging wordt gericht op de lage en middenlonen die vanaf april hun inkomen versterkt zien.verlaging wordt gefinancierd met een tax shift.

Index en stijging minimumlonen

Naast deze drie koopkrachtboosters zorgt ook de automatische indexering er in ons land voor dat lonen en uitkeringen stijgen bij een overschrijding van de spilindex. Ook dat is een manier om de koopkracht te beschermen.

Vanaf april wordt ook de eerste stap gezet in de verhoging van het minimumloon, één van de uitkomsten van het sociaal akkoord tussen de sociale partners. De federale regering heeft ook de grenzen van de sociale en fiscale werkbonus aangepast zodat mensen ook echt iets overhouden aan dat hoger minimumloon.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder