Sla navigatie over

Meer vrijheid voor werknemers dankzij de arbeidsdeal

De arbeidsdeal van de federale regering-De Croo geeft werknemers en werkgevers meer vrijheid om afspraken te maken over hoe ze de werkweek invullen. Dit moet de combinatie van werk en privé gemakkelijker maken. Lees hier wat de maatregelen concreet voor jou betekenen.

 

Liberale vierdagenweek met een vrije vijfde dag

 • De werknemer kan aan de werkgever vragen om de voltijdse wekelijkse arbeidsduur op vier werkdagen te presteren. De werknemer zou dan kunnen kiezen om die dagen 9,5 of 10 uur te werken. De vijfde dag is dan volledig vrij.
 • Het gaat om een individuele afspraak tussen de werknemer en werkgever, die niet voor de hele onderneming moet gelden.
 • Een werkgever kan deze aanvraag weigeren met een grondige motivatie.

 

“Een dag extra vrij per week kan een groot verschil maken voor mensen”, zegt partijvoorzitter Egbert Lachaert. “Werknemers kunnen zo tijd vrijmaken om bijvoorbeeld meer met hun gezin, bijberoep of studies bezig te zijn.”

 

Week-om-week regeling

 • Op vraag van de werknemer, kan hij of zij de ene week meer werken (tot 45u) en dit de week nadien compenseren door de extra gepresteerde uren minder te werken (bv 31u).
 • Het gaat opnieuw om een individuele afspraak tussen de werknemer en werkgever, die niet voor de hele onderneming moet gelden.
 • Een werkgever kan deze aanvraag weigeren met een grondige motivatie.

 

“Deze regeling kan bijvoorbeeld interessant zijn voor co-ouders of nieuw samengestelde gezinnen”, zegt voorzitter Egbert Lachaert. “De weken waarin de kinderen niet thuis zijn, zou je iets meer kunnen werken, zodat je meer tijd voor de kinderen hebt wanneer die er wel zijn.”

 

Afspraken rond deconnectie

 • We brengen een dialoog op gang tussen werkgevers en werknemers rond de bereikbaarheid van werknemers buiten de reguliere werkuren (bijvoorbeeld voor dringende gevallen) en het recht op deconnectie.

 

Deeltijdse variabele roosters

 • De termijn om een variabel deeltijds werkrooster aan een deeltijdse werknemer bekend de maken, wordt langer. Zo weet de werknemer minstens 7 werkdagen op voorhand wanneer hij of zij moet werken.
 • Er blijven uitzonderingen van kracht (termijn van 1 of 2 werkdagen), bijvoorbeeld voor huishoudhulpen, horeca, en land- en tuinbouw.

 

Levenslang leren

 • Elke werknemer in een bedrijf met meer dan 20 werknemers, krijgt een individueel opleidingsrecht van 5 dagen tegen 2024.
 • Het gaat om formele en informele opleidingen.
 • We activeren mensen sneller in de opzegperiode na een ontslag. Zo kan de ontslagen werknemer dankzij een transitietraject al op proef bij een nieuwe werkgever en kan een deel van de opzegvergoeding worden gebruikt voor een opleiding.

 

“Jobs en jobinhoud veranderen voortdurend. Ook de digitalisering van onze arbeidsmarkt versterkt dit nog. Levenslang leren is dus een belangrijke preventieve maatregel tegen werkloosheid en vroegtijdige uitval op de arbeidsmarkt”, zegt Lachaert.

 

Meer mensen aan de slag

De arbeidsdeal omvat ook nog een flexibelere regeling voor avondwerk tussen 20 en 24u in de e-commerce en duidelijke regels voor de platformeconomie. “Dit pakket maatregelen is een belangrijke stap vooruit om onze arbeidsmarkt te moderniseren en flexibeler te maken. Dat is in het voordeel van de werknemer én de werkgever. Het einddoel is meer mensen aan het werk helpen, de vele vacatures invullen en zo onze sociale zekerheid ook betaalbaar houden.”

Dit pakket komt bovenop andere recente maatregelen van de federale en Vlaamse regeringen die als doel hebben om meer mensen aan het werk te helpen en te evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Zo werd kinderopvang goedkoper gemaakt en de belasting op arbeid verlaagd (Vlaamse jobbonus, uitdoven van bijzondere bijdrage sociale zekerheid, optrekken werkbonus).

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder