Sla navigatie over

Rik Daems vraagt speciale ‘Brexit taskforce’ bij FIT

Nu het Britse parlement de tweede keer een mogelijke overeenkomst met de EU over de Brexit heeft verworpen, neemt het risico op een ‘no deal’ met de dag toe. “Dat is een horror-scenario voor heel wat Vlaamse bedrijven. Daarom zou het goed zijn als er een Brexit task force zou worden opgericht binnen Flanders Investment & Trade (FIT). Een ploeg van 20-25 professionals die twee jaar onze bedrijven bijstaan,” zegt Rik Daems, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid.

Het Vlaams Parlement keurt later vandaag een Brexit nooddecreet goed. Het decreet, dat mede wordt ingediend door Rik Daems, regelt de rechten van de Britten in Vlaanderen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Vlamingen over het Kanaal dezelfde regeling genieten. Het verzekert hun toegang tot onder meer beroepskaarten, het onderwijs en de gehandicaptenzorg. “Met dat decreet nemen we al een belangrijk stap om de gevolgen van een harde Brexit voor heel wat Vlamingen te verzachten,” zegt Daems.

Ook voor onze bedrijven worden er al heel wat inspanningen gedaan. “Maar hier kunnen we nog een extra inspanning doen, zeker nu een ‘no deal’ niet langer ondenkbaar is,” zegt Daems. “De effecten van de chaotische Brexit zijn nu reeds voelbaar en zullen alleen maar erger worden voor de vele Vlaamse bedrijven die zaken doen met de Britten, als het een ‘no deal’-scenario wordt.”

Daarom stelde Rik Daems vandaag in het Vlaams Parlement voor om een speciale ‘Brexit-taskforce’ op te richten binnen de schoot van FIT. “Het gaat dan om een bijkomend team van 25 professionals dat gedurende twee jaar specifiek de Vlaamse bedrijven bijstaat die geraakt worden door de Brexit.”

1 miljoen om 24 miljard te redden

Om dat te kunnen realiseren is een specifiek budget nodig van ongeveer 1 miljoen euro, dat kan worden vrijgemaakt door toepassing van art. 19 van het Rekendecreet. Een uitgave die voor Daems perfect te verantwoorden is: “1 miljoen om een export van 24 miljard te beschermen lijkt me zeker te verantwoorden in deze uitzonderlijke Brexit-situatie,” aldus Daems.

Rik Daems deed het voorstel tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement, waar hij de minister-president ondervroeg over de nakende Brexit. De minister-president beloofde alvast het voorstel te bekijken ne te bespreken met FIT.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder