Sla navigatie over

Vlaanderen en provincies samen in de bres voor toeristische ondernemers

Toerisme Vlaanderen lanceerde op 1 maart 2021 het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen. Het zogenaamde Levenslijn-initiatief kwam tot stand op voorstel van Westtoer en diverse West-Vlaamse ondernemers. De Vlaamse regering trekt hiervoor 30 miljoen euro uit. “Uniek is de samenwerking met de provincies, die bij het initiatief aansluiten”, zeggen de liberale gedeputeerden voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (West-Vlaanderen) en Igor Philtjens (Limburg). “Ook onze collega’s uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken mee.”

De steun maakt broodnodige investeringen voor de toeristische ondernemers mogelijk om opnieuw te kunnen starten. Gezondheidsmaatregelen en duurzaamheidsacties staan centraal. Toeristische ondernemingen, die financieel gezond waren voor de aanvang van de crisis, kunnen dossiers indienen t.e.m. 31 maart 2021. Logiesondernemingen en private attracties kunnen bij Toerisme Vlaanderen een steunbedrag aanvragen tussen de 5.000 euro en de 200.000 euro. Het bedrag bestaat deels uit een subsidie (25%) en deels uit een renteloze lening (terugbetaling van 75% van het bedrag in de periode 2024-2026).

Bij Toerisme Vlaanderen kunnen toeristisch logies, jeugdverblijven en toeristische attracties ondersteuning krijgen op vier vlakken. Men zet vooral in op het COVID-proof maken van de ondernemingen. Dit betekent dat ondernemingen kosten kunnen indienen inzake ventilatie, spreiden van de bezoekers, afbakenen van ruimtes en beschermende maatregelen tegen het virus. Een streefdoel van het Levenslijn-initiatief is tevens om vaste kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door in te spelen op ecologische duurzaamheid: investeringen in energie- en waterbesparende maatregelen, het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen en het beperken van de afvalstroom komen in aanmerking. Belangrijk is ook dat de bedrijven nadenken over hoe ze zich verder kunnen professionaliseren en hoe ze hun e-marketing en digitale promotiekanalen kunnen optimaliseren.

West-Vlaanderen

Sabien Lahaye-Battheu: “De provincie West-Vlaanderen voorziet 2 miljoen euro voor steun aan kleinschalige toeristische ondernemingen. Bij de Provincie is het maximaal te bekomen bedrag per vestigingseenheid 20.000 euro (met dezelfde verdeling). We hopen hiermee minstens 100 à 150 kleinschalige toeristische actoren in West-Vlaanderen een substantiële ondersteuning te kunnen geven. Levenslijn komt bovenop het toeristisch impulsbeleid, dat we voeren met ons reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’. Daarvoor trekken we deze legislatuur 5 miljoen euro uit. Vorig jaar verstrekten we met Westtoer al ruim 900.000 euro relancesteun aan 270 ondernemers n.a.v. de eerste lockdown. Momenteel evalueren de 357 projectideeën, die inzetten op  de realisatie van recreatieve hotspots, het optimaliseren van het toeristisch onthaal in een gemeente, belevingsconcepten bij musea en attracties, belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector.”

Limburg

Igor Philtjens: “Provincie Limburg ondersteunt dit stimulusprogramma. Het is noodzakelijk om onze toeristische ondernemers te ondersteunen bij hun gewenste investeringen. Daarom werkten we vorig jaar de zuurstoffinanciering uit. Hiermee ondersteunden we de Limburgse logiesuitbaters door het opkopen van hun volledige logiescapaciteit. In het najaar brachten we met een actie deze capaciteit opnieuw op de markt. Dit had een hefboomeffect op het aantal boekingen. Dit voorjaar lanceerden we ook het Leisurefonds. Hiermee willen we bruggenbouwen naar andere sectoren om innovatie binnen te brengen in de vrijetijdseconomie. En meer dan ooit zetten we in op onze professionaliseringstrajecten en investeringssteun voor beleving. Dit doen we samen met onze partners. In totaal hebben we ons vanuit de provincie Limburg en Toerisme Limburg geëngageerd tot ruim 20 miljoen steunmaatregelen aan deze belangrijke Limburgse sector.”

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder