Sla navigatie over

Al 45 miljoen euro toegekend om wachtlijsten mensen met beperking aan te pakken

Maurits Vande Reyde (Open Vld): “Nog 185 miljoen euro budget is onbenut. Zet deze middelen ook snel in om wachtlijsten aan te pakken.”

Er wordt 45 miljoen euro vooruit geschoven om de wachtlijsten voor mensen met een beperking aan te pakken. Dat heeft de Vlaamse Regering vrijdag beslist.

In het kader van de sociale relance en de moeilijke situatie van mensen met een beperking tijdens de coronacrisis, werd eerder al beslist om 230 miljoen euro extra in te zetten voor mensen met een beperking vanaf 2021. Die middelen moeten ervoor zorgen dat de wachtlijsten slinken.

Over de inzet van het totale budget zijn nog niet alle keuzes gemaakt. Om de wachtlijsten nu toch al aan te pakken, wordt alvast 45 miljoen euro van die middelen toegekend. 3 miljoen euro gaat naar hulpmiddelenbeleid. De overige 42 miljoen euro wordt ingezet om de wachtlijsten weg te werken. Daarvan gaat 85% naar de wachtlijsten voor meerderjarigen, 15% naar die voor minderjarigen.

De middelen voor meerderjarigen (35,7 miljoen euro) gaan naar de afbouw van de wachtlijsten in prioriteitengroep 1; de groep met de hoogste noden. Voor minderjarigen gaan de middelen (6,3 miljoen euro) naar de persoonlijke assistentiebudgetten met de meest dringende noden. Het resterende budget, 185 miljoen euro, zal in de komende weken verder vastgelegd worden.

Volgens Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld), die van het wegwerken van de wachtlijsten al langer een strijdpunt maakt, is het vooruitschuiven van 45 miljoen euro voor de wachtlijsten een goede zaak: “Zo zorg je er nu al voor dat meer dan 500 meerderjarigen en 150 minderjarigen van de wachtlijsten verdwijnen. Die dossiers kunnen nog voor de zomer in orde gebracht worden. Sommige mensen die daardoor een budget krijgen, staan al meer dan tien jaar op de wachtlijst. Dat is onwaarschijnlijk.”

Toch maant hij de regering aan om de 185 miljoen euro aan onbenutte middelen ook snel in te zetten. “De definitieve vastlegging van het resterende budget moet snel gebeuren. In totaal kunnen we daar immers meer dan 3.500 mensen met een beperking mee aan een zorgbudget helpen. Hoe langer we daarmee wachten, hoe langer deze mensen in nood blijven zitten. Zeker in deze crisistijd is dat een slechte situatie. We moeten ervoor zorgen dat die middelen zo snel mogelijk ingezet worden om mensen van de wachtlijst halen.”

Het parlementslid pleit tenslotte voor een snelle beslissing over de nieuwe financiering voor minderjarigen met een beperking: “In het regeerakkoord is opgenomen dat de zorgbudgetten voor hen persoonsvolgend worden, net zoals voor meerderjarigen. De budgetten gaan dan niet langer naar de zorgcentra, maar naar de ouders of voogden van de minderjarigen. Zo kunnen ze zelf de middelen optimaal inzetten. De invoering van dit systeem werd al heel lang aangekondigd. Dat zorgt voor erg veel onzekerheid. Het wordt tijd om dit definitief vast te leggen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder