Sla navigatie over

Hilde Vautmans : “Zeer tevreden met de erkenning van appelen-, peren- en rundveesector als sectoren in crisis”

Op vraag van Truiens schepen Hilde Vautmans erkent federaal landbouwminister Ducarme (MR) de appelen-, peren- en rundveesector als sectoren in crisis. Met de beslissing werd alvast één van de maatregelen uit Vautmans’ 9-puntenplan voor de fruitsector verwezenlijkt

Europees Parlementslid en Truiens schepen van Landbouw en Fruit Hilde Vautmans: “Toen Minister Ducarme begin februari bekendmaakte dat hij de varkenshouderij als sector in crisis erkende, heb ik onmiddellijk aan de alarmbel getrokken en gevraagd om hetzelfde te doen voor de hardfruitsector. Daarom ben ik erg tevreden dat de Minister de beslissing nam om de appelen-, peren- en rundveesector effectief als sectoren in crisis te erkennen. Het gaat om een noodzakelijke maatregel, waarbij ze een verlaging, vrijstelling of uitstel van betaling van de sociale bijdragen zullen krijgen. Dit zal onze boeren meer ademruimte geven in deze moeilijke periode. De meeste boeren kampen momenteel met zware financiële problemen. Daarnaast is het een krachtig signaal aan de banken en naar de Vlaamse overheid om sneller werk te maken van de uitbetaling van de schade door nachtvorst in 2017 en droogte in 2018.”

Vorige week donderdag organiseerde Hilde Vautmans overleg met 100 fruittelers. Daar presenteerde ze ook haar 9-puntenplan met concrete, noodzakelijke maatregelen voor een leefbare sector. Het plan werd quasi unaniem goedgekeurd door de aanwezige fruittelers. “De erkenning is een belangrijke eerste stap om uit de crisis te geraken. Nu mag het werk niet stoppen. We werken verder om ook de andere acht punten snel te realiseren.”, aldus Vautmans

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder