Sla navigatie over

Internationale handel centraal in relance postcorona

Het Vlaams Parlement wil internationale handel centraal stellen in de relance na corona. Dat vragen Vlaams Volksvertegenwoordigers Philippe Muyters (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) in twee resoluties aan de Vlaamse Regering. Enerzijds door een internationale strategie te ontwikkelen voor de Vlaamse dienstensector en anderzijds door onderhandelingen op te starten om de handelsakkoorden af te splitsen van de investeringsakkoorden.

Internationale handel is voor Vlaanderen als open economie de levensader waar haar welvaart van afhangt. Met een aandeel van 82 procent in de totale Belgische export is internationalisering vitaal voor Vlaanderen. Corona deelt onze economie tikken uit die we in decennia niet meer meegemaakt hebben. Volgens parlementsleden Muyters (N-VA), Jans (CD&V) en Rutten (Open Vld) is het dan ook cruciaal dat de Vlaamse Regering internationalisering als een speerpunt meeneemt in de relance postcorona. De parlementsleden zien twee grote werven: een dringende internationalisering van de Vlaamse dienstensector en een opsplitsing van handels- en investeringsverdragen.

Internationale diensten

Ongeveer een kwart van de Vlaamse economie bestaat vandaag uit dienstenactiviteiten. Dat aandeel groeit jaar na jaar, mede dankzij snelle technologische ontwikkelingen en toenemende globalisering en flexibiliteit. Toch wijzen rapporten van onder andere VOKA en de KULeuven erop dat de dienstensector ondervertegenwoordigd is in de Vlaamse exportcijfers.

Vlaams Parlementslid Philippe Muyters (N-VA): “Vlaanderen scoort hoog inzake hoogkwalitatieve dienstverlening, maar kan dat internationaal nog te weinig verzilveren. We vragen dat de Vlaamse Regering een strategie ontwikkelt om dat potentieel beter aan te spreken door een verregaande samenwerking tussen VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en FIT (Flanders Investment & Trade), meer aandacht voor dienstensectoren bij handelsmissies en een grotere betrokkenheid vanuit innovatieve en creatieve sectoren.”

Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) ziet een opportuniteit in een grotere diversifiëring: “Er moet onderzocht worden hoe men de dienstenexport meer kan diversifiëren, niet alleen qua aanbod, maar ook regionaal. Er blijven nog veel mogelijkheden onderbenut. Naast de gezondheidscrisis is er ook de Brexit. Dit is dus het uitgelezen moment om te kijken hoe we de Vlaamse diensteneconomie kunnen versterken in haar export.”

Voor Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld) is het van belang dat we goed kijken naar de oorzaken van die achterstand: “Pas als je weet waar de oorzaken liggen, kan je stappen vooruitzetten. Onze diensteneconomie moet deel uitmaken van de relance na de coronacrisis. Bij handelsakkoorden moet meer aandacht zijn voor een bredere markttoegang voor Vlaamse dienstenbedrijven.”

Splitsing handels- en investeringsakkoorden

De parlementsleden bieden ook een oplossing aan voor de vaak trage implementatie van handels- en investeringsakkoorden. Ze vragen dat de Europese Commissie onderhandelingen opstart om
handels- en investeringsverdragen van elkaar te kunnen splitsen. In het verleden, bijvoorbeeld bij CETA, is al gebleken dat onenigheid over één onderdeel de uitvoering van het volledige akkoord in de weg staat. “Daarom willen we dat de Europese Unie, na akkoord van de deel- en lidstaten, de mogelijkheid moet krijgen om handels- en investeringsakkoorden onafhankelijk van elkaar af te sluiten. Indien beide samen kunnen, blijft dat uiteraard mogelijk. Maar we willen vermijden dat het ene akkoord geblokkeerd wordt door een dispuut in een ander onderdeel”, zeggen parlementsleden Muyters (N-VA), Jans (CD&V) en Rutten (Open Vld).

Beide resoluties werden woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder