Sla navigatie over

Volgende stap voor herinrichting van Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving: eindfase voor gunning

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Stad Brugge zitten momenteel in de laatste rechte lijn om de opdracht voor de herinrichting van de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving te gunnen. Na het doorlopen van een marktbevraging voor het ontwerp en de aanneming zal de opdracht om deze belangrijke werken uit te voeren binnenkort gegund worden aan het team met het beste voorstel om de Buiten Begijnenvest (R30) en de openbare ruimte rondom het station veiliger en aantrekkelijker te maken. Wanneer de werken aan het station zouden starten, is vandaag nog niet bekend.

Station is complex vervoersknooppunt

De omgeving aan het station van Brugge, aan de zijde van het centrum, is vandaag erg druk en niet veilig voor alle weggebruikers. Het is een plek waar veel verschillende vervoersmodi samenkomen: auto’s, bussen, voetgangers, fietsers, steps, uitzonderlijk vervoer... Een veilige herinrichting dringt zich op zodat iedereen er zich veilig en comfortabel kan verplaatsen.

De opdracht om de Buiten Begijnenvest (R30) en de Brugse stationsomgeving veiliger en aantrekkelijker in te richten, zal binnenkort aan een aannemer gegund worden. De aannemer werkt de ontwerpplannen verder uit, maakt een omgevingsvergunning op, tekent de uitvoeringsplannen uit, voert de werken uit volgens de principes van de projectnota en volgt de uitvoering van de werken van A tot Z op.

Veilige en aangename herinrichting van omgeving

“Met de herinrichting worden de huidige conflictpunten weggewerkt en worden de verschillende bewegingen voor de vervoersmodi uit elkaar getrokken. Voor fietsers en voetgangers wordt er op 3 locaties een ongelijkgrondse kruising met de Buiten Begijnenvest gebouwd, zodat zij veilig en vlot kunnen oversteken. Om het gemotoriseerd verkeer vlotter te laten verlopen, worden de gelijkvloerse kruispunten geoptimaliseerd en worden ook slimme verkeerslichten geplaatst”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken toe.
"De stationsomgeving is een cruciale plek voor onze stad. Het is niet alleen de toegangspoort tot ons stadscentrum, maar ook een corridor naar de groene omgeving langs onze Vesten. Veel Bruggelingen en bezoekers begeven zich op dagelijkse basis in de stationsomgeving, en dat moet veilig en comfortabel kunnen. Er zullen geen verkeerslichten zijn voor voetgangers en fietsers, én het zal aangenaam vertoeven zijn op het vernieuwde, groene stationsplein. Op die manier creëren we een groene aansluiting tussen het nieuwe Koning Albert I-park en het Minnewaterpark", aldus Brugs schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem.

Daarnaast wordt de vernieuwde stationsomgeving ook mooi aangesloten op de Brugse binnen- en buitenvesten, de aansluitende wegen en het stationsplein. De groenperken en banken worden hierbij ook vernieuwd.

Voor dit project slaan het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Brugge de handen in elkaar. Na gunning van de opdracht zullen beide opdrachtgevers gezamenlijk een persconferentie organiseren waar het ontwerp en het weerhouden team voorgesteld worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder