Sla navigatie over

Nieuws1 januari 2015

Bart Tommelein: "De toekomst voor windmolencapaciteit op Noordzee is duidelijk"

Het is voor vele Belgen een nobele onbekende: de windenergie op de Noordzee. In tegenstelling tot wat velen denken zijn er op vandaag reeds 182 windmolens operationeel op de Noordzee. Dat is de capaciteit van een kleine kerncentrale (712MW) of de bevoorrading van 600.000...

Lees meer

28 december 2014

Interview Bart Tommelein: ‘Privacyrisico’s groter dan ooit’

De staatssecretaris wil dat elke burger weet wat overheid en bedrijven over hem weten. Maar de Oostendenaar beseft dat ‘big data’ ook de efficiëntie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld bij het opsporen van sociale fraude.Een drone boven de kerncentrale van Doel, nieuwe gebruiksvoorwaarden bij Facebook, camera’s...

Lees meer

27 december 2014

Overlijden Karel Poma: "Een groot liberaal die velen inspireerde en deed nadenken"

Onder de regering van Leo Tindemans was Karel Poma de allereerste staatssecretaris voor leefmilieu (1974 – 1977). Als minister van cultuur, in de jaren tachtig, liberaliseerde hij met succes het medialandschap. Gedurende 20 jaar, van ’65 tot ’85, was hij bovendien ononderbroken lid van het Federaal parlement...

Lees meer

25 december 2014

Naar een erfrecht van de 21ste eeuw

“Ons erfrecht dateert nog grotendeels van de Napoleontische tijd en is bijgevolg niet aangepast aan de hedendaagse noden, maatschappelijke evoluties en gezinssituaties. De wetgever spreekt nog al te veel ‘voorkeuren’ uit die niet meer van deze tijd zijn. Daarom is een grondige mondernisering noodzakelijk”,...

Lees meer

17 december 2014

Janssens: “Klimaatinspanning dringend verdelen over regio’s”

Janssens blikte terug op de klimaattop in Lima. “We worden niet meteen warm van het resultaat, maar er is tenminste een akkoord. Ook ontwikkelingslanden zoals China verbinden zich bijvoorbeeld om hun uitstoot te reduceren. Maar de uitdaging blijft groot: in 2015 moet er in...

Lees meer

17 december 2014

Wilrycx over verlenging Doel 1 & 2: Bevoorrading verzekeren zonder te raken aan kernuitstap en energietransitie

“Door deze maatregel garandeert de regering de bevoorradingszekerheid in de komende jaren. Dit evenwel zonder te raken aan de kernuitstap in 2025. Er wordt enkel binnen die kalender geschoven. Dat is conform het regeerakkoord.” Wilrycx verwijst ook naar de oprichting van het energie-transitiefonds. Dit fonds...

Lees meer

17 december 2014

“Geen heksenjacht na invoering witte kassa”

Bij horeca-uitbaters leeft de schrik dat controlediensten de omzetten met de witte kassa systematisch zouden vergelijken met de omzetten van de voorbije jaren. Mocht blijken dat die plots veel hoger zouden liggen dan voordien, zou dat tot een herziening van de fiscale aanslag kunnen...

Lees meer

17 december 2014

Dewael: “Evenwichtige begroting met perspectief voor werkgevers en werknemers”

Dewael stelde tijdens het begrotingsdebat de missie van de nieuwe federale regering nogmaals op scherp: “Het doel bij uitstek is jobcreatie. Want we willen meer mensen aan het werk. Als we daar in slagen, verbreden we de basis waarop onze welvaart en sociale welvaartstaat...

Lees meer

16 december 2014

Freya Saeys: “Aantal daklozen in kleine en middelgrote Vlaamse gemeenten stijgt”

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid, en Gezin voerde een onderzoek uit dat een nulmeting van de dak -en thuislozenpopulatie in Vlaanderen beoogt. De onderzoekers telden minstens 5.378 dak -en thuislozen. Volgens de studiegroep van de KU Leuven is dat zelfs nog een onderschatting. “Dakloosheid komt vooral...

Lees meer

15 december 2014

Bart Somers: "Vlaamse regering hervormt en investeert”

De Vlaamse regering diende in het Vlaams Parlement haar begroting in voor 2015. Die is in evenwicht. “Een prestatie die respect verdient,” zegt Somers. “Om dat evenwicht te bereiken moest de nieuwe regering meteen volop aan de bak. Ze moest een inspanning leveren van...

Lees meer

14 december 2014

Bedankt Annemie Neyts voor 15 jaar Europees engagement

Het was bekend dat Neyts (70) haar mandaat als Europees Parlementslid niet zou uitdoen. Ze werd op 25 mei verkozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar, maar verlaat Straatsburg dus al na een halfjaar. "Het is altijd te vroeg, maar het mag zeker...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder