Sla navigatie over

Nieuws10 december 2014

Lachaert: “Indien nodig wetgevend initiatief om recht op werk te garanderen”

Tijdens de stakingen van de afgelopen dagen werden op vele plaatsen werkwilligen de toegang tot hun bedrijf, bedrijventerrein en werkplaatsen ontzegd door stakers. Ook wegen werden afgesloten en door de treinstakingen ondervonden werkwilligen de grootste hinder om hun werk te bereiken. Egbert Lachaert: “Wij erkennen...

Lees meer

10 december 2014

Wetsvoorstel Van Cauter minimale dienstverlening gevangenis: volgend jaar al in werking ?

Dinsdag 16 december zullen een aantal cipiers opnieuw het werk neerleggen. In dat geval moet de politie instaan voor de beveiliging van de gevangenissen. “Gezien dit geen kerntaak is van de politie, is hun dienstverlening beperkt tot het absolute minimum. Onvermijdelijk wordt het regime...

Lees meer

10 december 2014

Van Cauter wil meer middelen voor begeleiding geïnterneerden

Begin deze week stak een man een peuter met een schroevendraaier in een supermarkt te Deurne. De man was geïnterneerd, maar was sinds 2008 opnieuw vrij onder voorwaarden. Hij werd gecontroleerd door politie en justitieassistenten. “Ons land telt 4000 geïnterneerden, sommigen hebben ernstige misdrijven gepleegd....

Lees meer

10 december 2014

“Ernstig rekening houden met nieuwe mobiliteitsstudie Uplace”

In de studie "Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis" analyseerden drie onderzoekers in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt. Ze namen daarbij de data voor 17 bestaande winkelcentra in ons land onder de...

Lees meer

9 december 2014

AGB’s mogen btw blijven recupereren

Onlangs raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van het Ieperse Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vauban een bedrag van meer dan 4 miljoen euro vordert wegens onterecht gerecupereerde btw. “Dit bericht zorgde voor heel wat onrust bij steden en gemeenten,” zegt de Meulemeester, die ook...

Lees meer

9 december 2014

2.298.501 euro aan schadevergoedingen uitbetaald voor seksueel misbruik

Het Centrum ontving in totaal 628 aanvragen. Op 18 november 2014 waren er daarvan reeds 516 afgehandeld, wat maakt dat er nog 112 dossiers moeten worden behandeld. 53 aanvragen werden afgewezen.De omvang van de schadevergoedingen varieert van geval tot geval en kan oplopen tot...

Lees meer

9 december 2014

Freya Saeys: “Geef steden en gemeenten betere instrumenten in aanpak kinderarmoede”

Volgens cijfers uit het Jaarboek 2014 Armoede en uitsluiting van het centrum OASeS van de Universiteit Antwerpen blijkt dat anno 2014 11% van de Vlaamse gezinnen moet rondkomen met een inkomen onder de nationale armoederisicodrempel (alleenstaanden: €1.074 en koppels met twee kinderen: € 2.256)....

Lees meer

9 december 2014

“Ook Vlaanderen moet bijdragen aan VN-Klimaatfonds”

Op dit moment is de VN-klimaattop in Lima aan de gang. In de marge van deze belangrijke top raakte bekend dat België nog geen geld had gestort in het VN-Klimaatfonds. Dat fonds werd opgericht om ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming....

Lees meer

9 december 2014

De Clercq over brugpensioenen Delhaize: “Menselijk kapitaal op arbeidsmarkt houden”

De Clercq: “De intentie van Delhaize om 1.300 oudere werknemers naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere brugpensioen – te sturen roept ernstige vragen op. In tijden waarin de overheden in ons land alles eraan doen om mensen langer aan de slag te...

Lees meer

9 december 2014

Vandenput over ontmijningsoperatie Libanon: “Ons werk is af”

De opdracht ‘BELUFIL’ van het Belgische detachement bestond erin de toegangcorridors te ontmijnen voor de "Blue Line". Dit is de demarcatielijn die de VN hadden vastgelegd waarachter de Israëlische troepen zich dienden terug te trekken uit Libanon. In totaal werden 3,7 kilometer aan verbindingswegen...

Lees meer

8 december 2014

Lachaert & Lijnen flexibiliseren studentenarbeid

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder