Sla navigatie over

Ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie

 

Ondernemers zijn de ruggengraat van de maatschappij. Met diverse liberale initiatieven maken we ondernemen dan ook zo eenvoudig én voordelig mogelijk. Doorheen de jaren hebben we heel wat kunnen realiseren voor de zelfstandigen. Zelfstandigen en ondernemers zijn voor ons een essentiële bouwsteen van onze economie en zorgen voor veel jobs. Daarom is het noodzakelijk dat ze een faire behandeling krijgen.

De afgelopen jaren hebben we een lange weg afgelegd in onze strijd om het minimumpensioen voor zelfstandigen te verbeteren en op onze vraag is er sinds 2021 dan ook een verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Ook zorgden we voor meer rechtvaardigheid in de berekening van het pensioen van zelfstandigen door een volledige overeenstemming te verkrijgen tussen de werkelijk betaalde bijdragen en de opgebouwde pensioenrechten. In het kader van het pensioenbeleid keurde de Kamer dankzij ons ook het wetsontwerp over de meewerkende echtgenoten van zelfstandigen goed. Hierdoor krijgen meewerkende echtgenoten nu ook toegang tot het minimumpensioen.  

Steun 

Ook als het moeilijk gaat, zijn we er voor ondernemers. Denk maar aan het crisisoverbruggingsrecht tijdens de coronacrisis, en onze directe steun in tijden van energiecrisis. Wie door zo’n crisis tijdelijk werkloos is of zijn personeel op tijdelijke werkloosheid moet zetten, kan eveneens op ons rekenen en we zorgen voor een snelle uitbetaling van die steun. 

Flexibiliteit 

Om de talrijke zelfstandigen extra zuurstof te geven, voerden we het systeem van flexi-jobs in. Een win-winmaatregel: goed voor werkgevers én voor wie een centje wil bijverdienen. Door het grote succes in de horeca hebben we dit stelsel kunnen uitbreiden naar verschillende andere sectoren zoals handel en de zorg. Ook gepensioneerden die graag enkele uren per week aan de slag willen, kunnen dit via het systeem van de flexi-jobs. Open Vld blijft intussen pleiten om de flexi-jobs uit te breiden naar nog meer sectoren.

Daarnaast hebben we de studentenarbeid verder geflexibiliseerd. Na de omzetting van de berekening in dagen naar uren, hebben we recent het aantal uren dat een jobstudent mag bijverdienen aan verlaagde sociale bijdragen verhoogd tot 600 uur. Dit op vraag van zowel studenten als werkgevers.

Voor ons liberalen zijn inkomsten eerst voor jezelf en pas daarna een deel voor de staat. De regering-De Croo zorgde voor een hervorming van de zogenaamde ‘bijzondere bijdrage sociale zekerheid’ die voor een lastenverlaging zorgde. Tijdens de crisisperiode daalde de koopkracht van de Belgische gezinnen niet, ook dat is dankzij de federale regering. De koopkracht hield in België veel beter stand dan in onze buurlanden  Ook de belastingen voor bedrijven werden in de vorige legislatuur verlaagd. Onze ambitie stopt hier echter niet, we pleiten ervoor om de belastingen verder te laten dalen. 

Enkel met economische groei kunnen we de welvaart in ons land behouden en verhogen. Wie onderneemt, geeft andere mensen werk, creëert meerwaarde voor zichzelf én voor de samenleving. Ondernemerschap moet dus lonen en verdient respect. Open Vld wil dan ook administratieve, statutaire en fiscale drempels die ondernemerschap afremmen, zo veel als mogelijk wegwerken. Minder regels moeten bestaande én nieuwe spelers in onze economie alle kansen bieden en innovatie stimuleren, niet tegenhouden. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder