Sla navigatie over

Open Vld wil netto-index, strikter activeringsbeleid en snoeien in de regellast om ondernemers te ondersteunen

De helft van de Vlaamse ondernemers ziet de toekomst negatief in, volgens een recente bevraging van Voka. Hun pessimistische vooruitzichten tonen aan dat onze economie moeilijke tijden tegemoet gaat. Daarom komt Open Vld met een becijferd Groeiplan om ondernemers te ondersteunen en meer ruimte te geven. Zo pleiten de liberalen voor een netto-index om de loonkost voor bedrijven te verlagen, een forser activeringsbeleid, een gezonde energiemix met kernenergie en een structurele verlaging van de regellast. Voor zelfstandigen wil Open Vld onder andere een zelfstandigenbonus introduceren om ondernemerschap te stimuleren.

De bevraging toont ook dat ondernemers in de industrie aan de alarmbel trekken. Bedrijfsleiders in de industrie zeggen dat ze twijfelen over hun toekomst in België. Open Vld-voorzitter Tom Ongena: “Deze pessimistische vooruitzichten bij onze ondernemers, en zeker in onze industrie, zijn een belangrijk teken aan de wand. We moeten hervormen en maatregelen nemen om onze welvaart te beschermen. Daarom hebben wij een becijferd Groeiplan op tafel gelegd, waarin de concurrentiekracht van onze bedrijven een cruciaal onderdeel is.”

Het Groeiplan van de liberalen bevat meerdere maatregelen die onze ondernemers en industrie moeten helpen:

  • Om de loonkosten te doen dalen en de concurrentiekracht van bedrijven te verhogen, stelt Open Vld een netto-index Die zorgt ervoor dat bedrijven niet langer de kost van de automatische loonindexering moeten dragen.
  • De liberalen willen ook snoeien in de regellast. Voor elke nieuwe euro aan nieuwe administratieve last, moeten er minsten 3 euro aan bestaande lasten verdwijnen. Daarnaast moet het proces om een vergunning te krijgen vlotter worden.
  • Open Vld wil een zekere, propere en goedkope energiemix, met bijkomende verlenging en levensduur van de kerncentrales. Ook de bouw van nieuwe kerncentrales (SMR’s) willen ze onderzoeken.
  • Om mensen te activeren stelt Open Vld, onder andere, een forse beperking van de werkloosheid in de tijd voor, tot maximum 1 à 2 jaar, afhankelijk van de economische conjunctuur. Zijn er veel openstaande vacatures? Dan is er geen reden om lang werkloos te blijven volgens Open Vld. Ze willen ook zorgen voor een sterke degressiviteit van de bedragen.
  • Ook willen de liberalen een zelfstandigenbonus. Dat betekent een aftrek voor zelfstandigen van 20% op de winst van een eenmanszaak om ondernemerschap en initiatief te stimuleren.

Het Groeiplan van Open Vld, dat volledig becijferd is en past binnen een ambitieus begrotingstraject, wordt in de komende weken ook in detail verder voorgesteld aan bedrijfsleiders en ondernemersorganisaties.

Open Vld-voorzitter Tom Ongena: “Voor ons betekenen deze cijfers niet dat we moeten doemdenken. Vanaf de dag één na de verkiezingen moeten we hervormen om onze welvaart te versterken, in plaats van 500 dagen in een kasteel te onderhandelen over de splitsing van ons land. Want dat soort blokkering kunnen onze ondernemers missen als kiespijn.”

Het volledige Groeiplan kan je hier lezen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder