Sla navigatie over

Open Vld wil wettelijk kader voor draagmoederschap

Draagvrouwschap is al een realiteit in ons land, maar zonder wettelijk kader kunnen wensouders geen rechtszekere of vrije keuzes maken. Daarom stelt Open Vld een nieuw wetsvoorstel voor waarin het een robuust wettelijk kader voorziet voor het kind, wensouders en draagvrouwen. Het wetsvoorstel neemt ieders kinderwens ernstig, en voorziet zo ook een wettelijke regeling voor bijvoorbeeld alleenstaande mannen. Het voorstel wordt nog deze legislatuur ingediend in het parlement, zodat het parlementair debat hierover snel kan opstarten in de volgende legislatuur.

De voorstelling van het wetsvoorstel begon met de getuigenis van Sybe Vandemeulebroucke. Meer dan 2 jaar geleden begon hij, als eerste alleenstaande wenspapa, een traject van draagvrouwschap bij het UZ Gent. Zijn aanvraag werd geweigerd door het ethisch comité omdat er geen wettelijk kader is voor wensouderschap bij alleenstaanden. “Het gebrek aan een wettelijke regeling duwt mensen richting illegale praktijken. Zeker in mijn geval voelt dat discriminerend aan. Een alleenstaande vrouw kan wel aan kinderen beginnen, maar voor mij is dat niet mogelijk.”

Ook Senaatsvoorzitster en Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose deelde haar persoonlijk verhaal: “Ik kan zelf geen kinderen krijgen, maar mocht draagmoederschap wettelijk geregeld zijn was ik vandaag misschien moeder. Net als al die ontelbare mensen die een kinderwens hebben, maar het door omstandigheden nog zonder kinderen moeten doen. Het wettelijk kader dat we voorstellen staat toe om die droom van velen in vervulling te laten gaan.”

Een wettelijk kader dat vrijheid en zekerheid geeft

Draagvrouwschap is vandaag al een realiteit. In België werden de voorbije jaren zo’n 50 baby’s geboren via een dergelijk traject. Het gebrek aan wettelijk zorgt echter voor onzekerheid. Zowel het kind, de wensouders als de draagvrouwen hebben geen enkele juridische bescherming. Dat zorgt ervoor dat wensouders hun keuzevrijheid verliezen.

Daar willen de Vlaamse liberalen verandering in brengen. Hun voorstel voorziet een volledige wettelijke verankering van de medische en psychologische screening en begeleiding tot het familiaalrechtelijk statuut. Het biedt een garantie op een vlot traject met heldere afspraken.

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Om iedereen met een kinderwens de vrijheid te geven deze te vervullen, is het duidelijk dat een wettelijke regeling over draagvrouwschap noodzakelijk is. Een sluitend juridisch kader geeft zekerheid aan zowel draagmoeder/vrouw als wensouder(s). Bovendien voorkomt het misbruik. Alle elementen zijn in het verleden al uitvoerig besproken en liggen op tafel. Laat ons daarom het debat voeren in het parlement.”

Ieders onvervulde kinderwens ernstig nemen

Het wetsvoorstel sluit niemand onnodig of ongewild uit. Ook een mannelijk homopaar en alleenstaande mannen kunnen een kinderwens hebben en voor hen is draagmoederschap de enige optie. Open Vld neemt de kinderwens ernstig in hun voorstel, en voorziet dus een breed kader voor alle mogelijke doelgroepen.

Kamerlid Robby De Caluwé: “Het zou absurd zijn om te eindigen bij een wet die in ‘theorie’ draagmoederschap toelaat voor deze wensouder/s, maar het in ‘praktijk’ onmogelijk maakt. Dit voorstel maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk voor alleenstaanden, zoals Sybe, om zijn kinderwens te vervullen.”

Het wetsvoorstel wordt nog deze legislatuur ingediend in het parlement. Open Vld wil dan in de volgende legislatuur dit debat zo snel mogelijk agenderen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder