Sla navigatie over

Wij zorgen voor propere en goedkope energie

De federale regering onder leiding van Alexander De Croo heeft van propere en goedkope energievoorziening voor onze burgers en bedrijven een topprioriteit gemaakt. We koppelen versneld af van fossiele brandstoffen, zoals Russisch gas, verlengen de levensduur van de kerncentrales en investeren in groene energiebronnen. Denk maar aan de windmolenparken op de Noordzee.

De regering-De Croo heeft gedaan wat velen onmogelijk achtten: op 28 juni 2023 hebben we een akkoord gesloten met Engie dat ervoor zorgt dat kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open blijven. België wordt ook deels terug eigenaar van de centrales en we spreiden de risico’s evenredig. Het afval zal veilig onder toezicht geborgen worden.

Nu zetten we een volgende stap met de versnelde invoering van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s). SMR's op loodbasis hebben een zeer robuuste veiligheid, maken efficiënter gebruik van splijtstof en zorgen voor minder langlevend radioactief afval. Daarom zet België, samen met Roemenië, Italië en de Verenigde Staten vol in op de versnelde ontwikkeling. Het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN uit Mol neemt hier ook een sleutelpositie in. Deze samenwerking positioneert duurzame kernenergie als een kostencompetitieve oplossing voor energieopwekking en een sleutelcomponent van de wereldwijde energietransitie.

Alexander De Croo, Eerste Minister: "Anderhalf jaar geleden namen we de strategische beslissing om onze energietransitie te versnellen. We willen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en van Rusland verminderen door massaal te investeren in offshore-energie, waterstofinfrastructuur, maar ook in de kernenergie van de toekomst. We hebben besloten om dit te doen door gebruik te maken van de expertise die in België is ontwikkeld en door 100 miljoen euro toe te wijzen aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren (SMR's). We willen deze ambitie nastreven in samenwerking met internationale partners. De overeenkomst die het SCK CEN vandaag heeft ondertekend met Ansaldo Nucleare (Italië), ENEA (Italië), RATEN (Roemenië) en Westinghouse (VS) is de eerste stap naar een solide basis waarop we verder zullen bouwen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder