Sla navigatie over

Vlaams Parlement keurt plan goed voor heropbouw Vlaamse economie

De coronacrisis treft ons Vlaams economisch landschap hard en slaat diepe wonden. De economie krimpt, een golf van faillissementen dreigt, vele jobs dreigen verloren te gaan. Het Vlaams Parlement nodigde kort na de start van de crisis een breed spectrum van experten, sociale partners, topambtenaren en ondernemers uit om van gedachten te wisselen over de crisis. Het resultaat van die gedachtewisseling is een resolutie met tal van aanbevelingen voor het Vlaams relancebeleid, vandaag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Met een economische krimp van 10,6 procent, voorspellingen over stijgende werkloosheid die gaan van 110.000 verloren jobs volgens het Planbureau tot 260.000 volgens de Nationale Bank; een golf van faillissementen; een sterke terugval in de bedrijfsinvesteringen én in de private consumptie, incasseert onze Vlaamse economie een van de zwaarste klappen sinds de Tweede Wereldoorlog. Met snelle en adequate maatregelen hebben de federale en de Vlaamse regeringen er alles aan gedaan om die zware klappen zo veel mogelijk op te vangen. Met de versoepeling van de lockdown is het vandaag tijd voor de volgende fase: een fase van heropbouw en relance. Daarom stemt het Vlaams Parlement met de ‘relanceresolutie’ voor een plan voor sociaaleconomische heropbouw. “Het gaat om een resolutie met tal van aanbevelingen over de heropbouw van onze arbeidsmarkt en economie”, leggen de indieners uit. “Die resolutie moet leiden tot één breed gedragen Vlaamse relancestrategie.”

Eén breed gedragen strategie

De Vlaamse overheid kan zich op heel wat expertise beroepen, met diverse relancecomités en werkgroepen. Essentieel is dat dit nu leidt tot één breed gedragen relancestrategie, die Vlaanderen, zowel economisch als maatschappelijk, naar de kopgroep van de regio’s in Europa loodst. Deze strategie moet gedragen worden door de politiek, maar ook door mensen, middenveld en bedrijven: iedereen moet mee zijn. Initiatiefnemers Robrecht Bothuyne (CD&V), Kurt Vanryckeghem (CD&V), Axel Ronse (N-VA), Andries Gryffroy (N-VA), Maaike De Vreese (N-VA), Tom Ongena (Open Vld) en Maurits Vande Reyde (Open Vld) verwachten een regelmatige rapportage over de voortgang in het Vlaams Parlement. De relanceresolutie focust op drie pijlers:

Breed gedragen strategie

“Deze resolutie zet de bakens uit voor een Vlaams relancebeleid dat het verschil kan maken voor onze economie en samenleving. We willen investeren, als overheid met een ambitieuze investeringsagenda, maar we willen vooral ook privaat kapitaal activeren en private investeringen uitlokken. We willen de crisis op de arbeidsmarkt snel en efficiënt aanpakken, maar vooral ook geen talent overboord laten gaan en integendeel met veel meer vorming en opleiding talent ontwikkelen. We zetten in op hernieuwde economische groei, maar dan wel in de juiste richting, met een beleid dat tegelijk de economische èn de klimaatcrisis aanpakt”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V).

“De Vlaamse overheid moet het voorbeeld geven: richting een digitale overheid, met minder administratieve lasten, snellere en eenvoudigere procedures, met investeringen in een energiezuinig patrimonium, met een betere en performante organisatie van onze diensten,... We moeten van deze crisis een opportuniteit durven maken”, aldus Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Sterke arbeidsmarkt

“We zetten vandaag belangrijke stappen. Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring. Zeker nu deze specifieke tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met augustus. Als goede huisvader gaan we ook zonder taboes waken over de doelmatigheid van subsidies en premies. Tegelijk ben ik enorm tevreden dat het Vlaams Parlement formeel stelt dat we moeten gaan voor duidelijke en homogene bevoegdheidspakketten inzake arbeidsmarktbeleid, waarbij Vlaanderen de volle bevoegdheid krijgt”, zegt Axel Ronse (N-VA).

“Door de coronacrisis zullen veel mensen hun job verliezen. De VDAB moet klaarstaan om hen zo snel mogelijk te begeleiden naar een nieuwe uitdaging. We moeten daarbij veel meer inzetten op opleidingen, ook bij mensen die nog ‘maar’ tijdelijk werkloos zijn. Hoe sneller we mensen bij- of herscholen, hoe sterker we ze maken om terug aan de slag te gaan. Dat geldt des te meer voor zij die nu al weinig kansen hebben op onze arbeidsmarkt, zoals mensen zonder diploma”, zegt Tom Ongena (Open Vld).

Slimme investeringen en ondernemerschap

“Het is belangrijk dat extra wordt ingezet op een versterkte cashflow van de ondernemingen en op hun solvabiliteit op de lange termijn. Onze ondernemingen staan voor een reuzegrote uitdaging: een rendabele doorstart maken én zichzelf heruitvinden. Daarom vragen wij de economische en maatschappelijke relancecomités dat zij een stappenplan aanreiken om te komen tot een toekomstvisie voor onze economie én de bouwstenen voor de transitie van onze economie”, benadrukt Andries Gryffroy (N-VA).

“We kunnen onze economie geen tweede keer in lockdown laten gaan. Daarom is het belangrijk om een draaiboek uit te werken zodat onze economie bij een eventuele tweede golf maximaal open blijft. We moeten daarnaast ook bijzondere aandacht hebben voor de verankering van lokale e-commerce en voor de begeleiding van gefailleerden en ondernemers in moeilijkheden. Hun mentaal welbevinden, het vermijden van armoederisico’s en goede kansen voor een herstart zijn van uiterst belang”, aldus Maaike De Vreese (N-VA).

“We moeten eerlijk zijn: de overheid kan niet oneindig veel geld uitgeven. Enkel door opnieuw aan te knopen met duurzame economische groei kunnen we onze zorg en onderwijs blijven betalen. Economie gaat over mensen. Onze overheden moeten daarom het pad vrijmaken voor een sterke economie, door te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en nieuwe digitale infrastructuur zoals 5G. Daarnaast moeten we onze ondernemers zoveel mogelijk vrijlaten om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen”, zegt Maurits Vande Reyde (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder