Sla navigatie over

Vlaams Parlement organiseert hoorzittingen over de herbestemming van kerkgebouwen

Op initiatief van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht besliste de Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement om hoorzittingen te organiseren over de herbestemming van kerkgebouwen. “Een herbestemming voorkomt het verdere verval van ons waardevol patrimonium”, aldus De Gucht. De hoorzittingen vinden plaats op donderdag 20 februari 2020.

Vlaanderen telt vandaag meer dan 1.800 parochiekerken, waarvan de helft beschermd is. Door de toenemende secularisering raakt een groot gedeelte van het kerkpatrimonium steeds meer in onbruik. “Om het verval van ons erfgoed tegen te gaan, pleit Open Vld voor herbestemming”, aldus De Gucht. “Het is aan de overheid om deze herbestemming te faciliteren en in goede banen te leiden, uiteraard in samenspraak met de kerkbesturen en de buurtbewoners.”

Het aantal herbestemmingen is vandaag zeer laag. De voorbije vijf jaar zijn slechts 61 kerken op een totaal van 1.800 ontwijd. Om verdere stappen te zetten in het herbestemmen van kerkelijk erfgoed organiseert het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht op donderdag 20 februari 2020 hoorzittingen met o.a. de stakeholders uit de sector van het onroerend erfgoed.

Aan het woord komen: het Kenniscentrum Vlaamse Steden (die ook namens de VVSG en Projectbureau Herbestemming Kerken een presentatie zullen geven), het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Bouwmeester en de bevoegde ministers Bart Somers (bevoegd voor binnenlands bestuur) en Matthias Diependaele (bevoegd voor onroerend erfgoed).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder