Sla navigatie over

Voortaan ook rouwverlof bij zwangerschapsverlies onder 24 weken voor personeelsleden Vlaamse en lokale overheden

In de toekomst zullen de personeelsleden van de Vlaamse en lokale overheden 2 dagen rouwverlof krijgen bij zwangerschapsverlies onder de 24 weken. De Vlaamse regering keurde deze nieuwe regelgeving op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen en Bestuurszaken Gwendolyn Rutten voor een eerste keer goed. Vlaanderen is hiermee de eerste in Europa. Minister Rutten: “Zwangerschapsverlies is altijd moeilijk. Het doet pijn, het veroorzaakt twijfel. Veel vrouwen worden hiermee in hun leven geconfronteerd. Toch ontbreekt de ruimte om het hierover te hebben en ontbreekt de erkenning. Ik wil de ruimte maken om erover te praten.”

Ongeveer 1 op de 6 zwangerschappen eindigt in een verlies. Dit is een ingrijpende gebeurtenis waar heel veel vrouwen mee te maken krijgen. Toch krijgen vrouwen in Vlaanderen en wereldwijd amper erkenning voor dit geleden verlies.

Een foetus wordt levensvatbaar geacht na 24 weken zwangerschap. Dit wil zeggen dat bij een vroeggeboorte na 24 weken de overlevingskansen van het kind realistisch worden geacht. Vanaf 24 weken na de bevruchting wordt het ongeboren kind dus erkend. Vanaf dan heeft de moeder recht op 15 weken moederschapsrust en de ouders op 4 maanden ouderschapsverlof. Bij het overlijden van een kind hebben beide ouders recht op 10 dagen rouwverlof.

Zwangerschapsverlies

Bij zwangerschapsverlies onder de 24 weken gelden deze regels dus niet. Dit omdat het kind niet levensvatbaar is en niet wordt erkend. Toch ondervinden beoogde ouders meestal veel emotionele en fysieke pijn bij hun verlies. Om  hieraan erkenning te geven en ruimte te creëren om te rouwen wil Vlaams minister van Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten mogelijk maken dat personeelsleden van de Vlaamse overheid die een miskraam hebben, recht hebben op 2 dagen rouwverlof. De Vlaamse Regering keurde dit initiatief van de minister ondertussen een eerste keer goed.

Vlaanderen is hiermee de eerste in Europa om deze vooruitstrevende regelgeving goed te keuren. Wereldwijd nam Nieuw-Zeeland hierin het voortouw door in 2021, drie dagen rouwverlof toe te kennen bij een miskraam onder de 24 weken.

Rutten: “Het verlies van een zwangerschap is altijd zeer moeilijk. Het minimale dat we voor personen die dit meemaken kunnen doen, is hen enkele dagen tijd geven om op hun positieven te komen, bij hun geliefden te zijn, tijd te maken voor zichzelf. Ik ben me bewust dat twee dagen in dat opzicht nog weinig lijkt. Met dit initiatief zet de overheid de bakens uit in de maatschappij. Ik hoop dat de andere regelgevende overheden en bedrijven dit voorbeeld volgen.”

In totaal zijn er meer dan 130.000 lokale en Vlaamse ambtenaren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder