Sla navigatie over

Leysen: “Rekenhof moet ook wetsvoorstel voor ondersteuning cultuursector becijferen”

Een wetsvoorstel van PS en Ecolo-Groen om de cultuursector makkelijker toegang te geven tot de werkloosheid geraakte gisteren niet gestemd. Met goedkeuring van Open Vld werd een advies van de Raad van State gevraagd en zal uiteindelijk ook een advies over de kostprijs bij het Rekenhof opgevraagd worden. In commissie werd de vraag voor adviezen geweigerd.

Lid van de commissie Sociale Zaken Tania De Jonge: “We hebben begrip voor de kunstenaars. Er zijn al veel steunmaatregelen voorzien door de overheid waar zij ook gebruik van kunnen maken. Maar het voorstel dat voorligt om de toegang tot de werkloosheid te versoepelen en deze al na 10 prestaties of 20 arbeidsdagen te geven terwijl dit voor gewone werknemers 312 dagen is, moet voor ons getoetst worden aan het gelijkheidsbeginsel. Daarom hebben wij de doorverwijzing naar de Raad van State goedgekeurd. Dit had beter reeds door de commissie aanvaard moeten worden.”

Bovendien is ook de kost van deze maatregel niet gekend. Open Vld-kamerlid Christian Leysen vindt het jammer dat het parlement overspoeld wordt door wetsvoorstellen waarvan de budgettaire impact niet gekend of terdege berekend wordt. Christian Leysen: ”Voorstellen voor een btw-verlaging voor was- en zeepproducten van 124 miljoen euro en een uitbreiding van de pro-deo-regeling voor 278 miljoen euro zijn hangende. Deze komen bovenop tal van reeds goedgekeurde maatregelen op initiatief van het parlement, zoals de retroactieve pensioenen voor de mijnwerkers. Een retroactieve aanpassing van politiepensioenen werd ook ingediend. Het parlement moet dringend uit de bubbel van budgettaire losbandigheid.”

Leysen diende daarom eerder deze week een wetsvoorstel in om het reglement van de Kamer te wijzigen. In dat voorstel kan een derde van de leden van de commissie of de plenaire het Rekenhof om een budgettair advies verzoeken. Christian Leysen: “Zo moeten we budgettair roekeloze ideeën kunnen scheiden van becijferde wetsvoorstellen. Enkel behoedzaamheid kan de begroting na de coronacrisis redden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder