Sla navigatie over

Nieuws29 maart 2015

‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ goedgekeurd

De Gids is de vrucht van een intense samenwerking tussen de verschillende overheden en de sector. Zij vonden inspiratie onder andere in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviezen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.De Gids legt krijtlijnen...

Lees meer

29 maart 2015

Federale begrotingscontrole: Voluit voor jobs en groei!

"Dat gebeurt nu: we trekken geld uit voor de geestelijke gezondheidszorg zodat niemand in de kou blijft staan. Daarnaast kiezen we resoluut voor een groei-economie: start ups krijgen fiscale voordelen, er komt een flexibele arbeidsmarkt en we zetten voluit in op jobs. Bovendien zijn...

Lees meer

26 maart 2015

OCMW’s moeten kunnen meewerken aan fraudeonderzoek

Maatschappelijke werkers van OCMW’s werken vandaag in een juridisch vacuüm. Enerzijds willen en kunnen zij meewerken aan manifeste gevallen van fraude, maar anderzijds zijn zij begonnen door ene beroepsgeheim dat het hen verhindert mee te werken aan fraudeonderzoek. Lachaert vroeg duidelijkheid te creëren en...

Lees meer

26 maart 2015

“Vlaamse regering keurt GRUP Noord-Zuid definitief goed”

De Noord-Zuid in Limburg kent een lange lijdensweg, zeker nadat het vorige GRUP uit 2011 vernietigd is door de Raad van State. “Dit nieuwe GRUP houdt rekening met de aanbevelingen en geeft ruimte aan een aantal bekommernissen omtrent landbouw en natuur. Belangrijker nog is...

Lees meer

25 maart 2015

OPINIE VAUTMANS: Een offensieve toekomststrategie voor Defensie

Dat komt omdat je ‘t al hebt gelezen, in de economiekatern of in een interview met een CEO. Ondernemingen worden vaak geconfronteerd met situaties waarin zowel interne als externe omstandigheden hen dwingen tot fundamentele keuzes. En wat blijkt: wie het sop én de kool...

Lees meer

25 maart 2015

Dewael: “Op onze verlichte principes valt niets af te dingen”

Herbekijk hier de tussenkomst van Patrick Dewael in de Kamer: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.38198?video=1.2284134Afgelopen week woedde een debat over discriminatie van bepaalde groepen in onze samenleving. Patrick Dewael zette in de Kamer de puntjes op de i. “Wie mij persoonlijk kent, weet wat ik denk over racisme...

Lees meer

24 maart 2015

Begroting: "Met minder, maar meer"

Als concreet voorbeeld gaf Rutten een denkoefening voor het leger. "We zouden ons zoals de Navo zegt beter kunnen specialiseren in een aantal taken en nog meer gaan samenwerken in Benelux- en Europees verband."  Er moet worden nagedacht of Defensie nog wel al haar huidige...

Lees meer

18 maart 2015

Van Quickenborne wil remmen op uitzendarbeid wegwerken

De uitzendsector is volgens arbeidsmarktspecialist Jan Denys het Uber van de jaren ’60. “Uitzendarbeid heeft inderdaad geen jobs vernietigd, maar bijkomende jobs gecreëerd, en daarvan profiteerden vooral jongeren, laaggeschoolden en ouderen. Voor 60% van de uitzendkrachten is uitzendarbeid een opstap naar vast werk. Voor...

Lees meer

18 maart 2015

Nele Lijnen over aanslag in Tunesië: “Democratie is doorn in oog van extremisten”

Gisteren pleegden extremisten een brutale aanslag in een museum in Tunis waarbij tientallen vielen, waaronder een Belgische vrouw. “We willen ons diep medeleven betuigen aan de nabestaanden van alle slachtoffers. We betreuren het zoveelste geweld waarbij onschuldige burgers het leven laten”, zei Nele Lijnen. Het...

Lees meer

17 maart 2015

Van Quickenborne: “Geef dronesector de nodige ruimte”

Vandaag is het gebruik van drones illegaal in ons land. Al jaren wordt er gewerkt aan een wettelijk kader. “Dit dossier sleept al te lang aan, waardoor bedrijven en burgers die met drones werken momenteel in een schemerzone opereren”, zegt Kamerlid Van Quickenborne. Hij...

Lees meer

17 maart 2015

Van Cauter & Van Biesen: “Fiscus moet uitkomst fiscale bemiddelingsdienst afwachten”

Sinds 2007 kunnen belastingplichtigen een administratief geschil met de fiscus voorleggen aan de fiscale bemiddelingsdienst die autonoom van de FOD Financiën opereert. “Deze regeling moest tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de fiscale wetgeving, het aantal fiscale geschillen in de rechtbanken terugdringen en...

Lees meer

16 maart 2015

Lahaye-Battheu wil aangifte levenloos geboren kind mogelijk maken vanaf 12 weken

Vandaag maakt de Burgerlijke Stand een ‘attest van aangifte van een levenloos kind’ op na een zwangerschapsduur van minstens 26 weken of 180 dagen. Een doodgeboren kind wordt niet in het geboorte- of sterfteregister opgenomen. Sinds 1999 hebben de ouders de mogelijkheid om hun...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder