Sla navigatie over

Nieuws10 juni 2015

Lijnen klaagt mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië aan

In de Kamer vroeg Nele Lijnen aandacht voor de gruwelijke en flagrante schendingen van de mensenrechten in Saudi-Arabië. “De wereld reageert geschokt op de gruweldaden en onthoofdingen door IS. Maar gisteren voerde Saoedi-Arabië al de 98e onthoofding van 2015 uit. Dit zijn er nu...

Lees meer

10 juni 2015

Bestraf snelheidsduivels met gemeentelijke boetes

De Vlaamse minister van mobiliteit stelt voor om kleine snelheidsovertredingen te bestraffen met gewestelijke administratieve sancties. Vlaams fractieleider Bart Somers, tevens burgemeester van Mechelen, steunt het voorstel. “Maar in plaats van nieuwe gewestelijke sancties in te voeren, is het beter om er gewoon gemeentelijke sancties van...

Lees meer

10 juni 2015

Lessen trekken uit megafiles op E313 in mei

De Clercq kaartte aan dat veel buitenlandse chauffeurs zich vastreden omdat ze niet over de juiste informatie beschikten. Het liberale parlementslid riep op tot een grondige evaluatie, betere communicatie en het zoveel mogelijk openhouden van twee rijstroken bij wegwerkzaamheden.Minister Weyts haalde tal van inspanningen...

Lees meer

10 juni 2015

Van Biesen vraagt soepele omgang met deadline belastingaangifte

Elk jaar wordt de belastingaangifte complexer. Dit wordt stilaan een groot probleem. “Vele burgers zijn ongerust, hebben angst om een fout te maken, en zoeken bijgevolg hulp in een belastingkantoor. Daar moeten ze echter uren aanschuiven vooraleer een belastingambtenaar hen kan helpen”, zei Luk...

Lees meer

9 juni 2015

Mensenrechten in kledingindustrie beter doen naleven

De beelden van het op 24 april 2013 ingestorte Rana Plaza-gebouw in Bangladesh gingen de wereld rond: 1134 arbeiders lieten het leven tijdens het drama. Bij andere gelijkaardige drama’s in onder andere Bangladesh en Pakistan stierven nog honderden arbeiders die actief waren in de...

Lees meer

8 juni 2015

“Zelftests baarmoederhalskanker zijn stap in de goede richting”

Ze drong al een hele tijd aan bij de Vlaamse minister van welzijn  om dit in te schrijven in het nieuwe actieplan inzake kankerpreventie. “De mogelijkheid tot een zelf-test zou een derde van de vrouwen die vandaag niet deelnemen alsnog kunnen overhalen om mee...

Lees meer

8 juni 2015

Vereeck, Lachaert en Van Quickenborne maken werk van werkbaar werk

We hebben het geluk om alsmaar langer te leven. Toch gaan we gemiddeld al op 59 jaar met pensioen. Bovendien is slechts 55% van onze Belgische 50-plussers en 42,9% van de Vlaamse 55-plussers nog actief. “Deze cijfers tonen aan dat we voor een grote...

Lees meer

4 juni 2015

Lijnen: “Binnenkort hoorzitting over Lyme”

Vandaag doen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde een oproep om meer onderzoek te voeren naar de ziekte van Lyme, die veroorzaakt kan worden door een tekenbeet. Nele Lijnen: “Ik steun uiteraard deze oproep van de onderzoekers. In mijn parlementaire resolutie pleit ik daar...

Lees meer

3 juni 2015

Lahaye-Battheu: "Burgers betalen voor stipte treinen, niet voor snoepreisjes"

De federale regering heeft de ambitie om de spoorwegen radicaal te hervormen. “De dienstverlening voor de reiziger moet daarbij opnieuw de topprioriteit zijn. De structuren en de werking moeten daarop worden afgestemd”, aldus Lahaye-Battheu. In het kader van die hervorming bestelde de raad van bestuur...

Lees meer

3 juni 2015

Janssens: “Fair play niet alleen essentieel in spel, maar ook voor sportfederaties”

De laatste weken kwam het corruptieschandaal aan de top van de wereldvoetbalbond FIFA aan het licht. “Rond de toekenning van de WK voetbal in 2018 en 2022 hangt een zweem van corruptie”, zei Kamerlid Janssens, tevens gewezen voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga en lid...

Lees meer

2 juni 2015

“Meer weefstroken verhogen de verkeersveiligheid op onze snelwegen”

Marino Keulen stelde een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Mobiliteit over de toepassing van weefstroken op autosnelwegen. Een weefstrook is een verbinding tussen een invoegstrook en een uitvoegstrook (die kort volgt op de invoegstrook) zodat automobilisten niet eerst moeten invoegen om bij de volgende...

Lees meer

2 juni 2015

“Discriminatie bij álle dienstenchequebedrijven aanpakken”

Enkele maanden geleden raakte bekend dat twee op de drie dienstenchequebedrijven ingaan op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen. De Vlaamse regering heeft nu een actieplan klaar om die discriminatie aan te pakken, waarbij ook praktijktests zullen gebruikt worden door de sector....

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder