Sla navigatie over

Nieuws22 mei 2015

Wie wat wil bijverdienen, moet dat kunnen. In het wit. Eenvoudig en onbelast.

“Wie bovenop zijn vast loon wat extra wil bijverdienen, mag daarvoor niet gestraft worden’, vindt staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein. “Mensen die zich bijvoorbeeld engageren als coach in een sportclub (…), moeten daarvoor op een redelijke manier kunnen worden vergoed...

Lees meer

20 mei 2015

Kamerresolutie pakt detacheringsfraude aan

Via detachering kan een werkgever zijn werknemer naar een ander EU-land sturen om er voor een bepaalde tijd te werken. De werkgevers moeten de arbeidsvoorwaarden -zoals arbeidsduur en verloven- in acht nemen die van kracht zijn in het land van effectieve tewerkstelling. Zo wordt...

Lees meer

20 mei 2015

Dewael: “Resultaat buitenlandse missies primeert op wie lintjes knipt”

Afgelopen week trok premier Charles Michel met vicepremier Kris Peeters op buitenlandse missie naar Japan. Deze missie was diplomatiek, politiek en economisch van aard. In het Vlaams parlement werd er gesteld dat de federale regering haar bevoegdheden te buiten ging, gezien buitenlandse handel de...

Lees meer

20 mei 2015

Van Quickenborne pleit voor versterking 2e pensioenpijler

Gisteren stelde voorzitter van de Pensioencommissie Frank Vandenbroucke in de commissie Sociale Zaken dat de Belgische aanpak inzake het aanvullend pensioen veel te bescheiden is. Vandaag schrijft de Tijd dat in België 2,6 miljoen loontrekkenden een aanvullend pensioen genieten, wat positief is. Maar de...

Lees meer

20 mei 2015

Open Vld wil adoptieverlof gelijkschakelen met moederschapsverlof

Kersverse adoptieouders hebben momenteel recht op 6 weken adoptieverlof voor kinderen jonger dan 3 jaar, en 4 weken voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar. Wanneer adoptiekinderen ouder zijn dan 8 jaar hebben de ouders geen recht op adoptieverlof. Biologische moeders hebben daarentegen...

Lees meer

20 mei 2015

Guinee en Burkina Faso nieuwe partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich de volgende jaren concentreren op fragiele landen en post-conflictzones. Ze zal dat doen in geografisch homogene regio’s: Noord- en West-Afrika en de regio van de Grote Meren. Deze inhoudelijke en geografische focus gaat versnippering tegen en laat een coherente...

Lees meer

19 mei 2015

Loopbaanpact voor leerkrachten tegen 1 september

Heel wat beginnende leerkrachten haken snel af, omwille van de te grote jobonzekerheid. Ook oudere leerkrachten geraken steeds vaker uitgeblust. Daarom is er nood aan een loopbaanpact voor leerkrachten dat het beroep opnieuw aantrekkelijk maakt. “De voorbije vijf jaar is hier veel over gezegd,...

Lees meer

19 mei 2015

Nieuw woonbeleid nodig dat aansluit bij nieuwe gezinsvormen

Dat blijkt uit een recente studie. Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vroeg in het Vlaams Parlement aan de minister van wonen om hieraan een mouw te passen en meer ruimte te geven aan deze nieuwe woonvormen.Wonen is duur. En daarom zoeken heel wat mensen...

Lees meer

17 mei 2015

Kusverbod holebi’s is fout signaal vanwege de politie

De vraag van de politie is een verregaande inperking van de vrijheid van meningsuiting en betekent een aantasting van de meest individuele fundamentele vrijheden, aldus Brusseel.   Het argument dat de openbare orde in gevaar zou komen gaat hier geenszins op, aldus Brusseel. Elkaar kussen...

Lees meer

13 mei 2015

Van Biesen : "Morrelen aan het kadastraal inkomen is niet de te bewandelen weg"

Het kadastraal inkomen is wettelijk gedefinieerd als het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar. De wet voorziet dat de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie om de tien jaar overgaat tot een algemene perekwatie van de kadastrale inkomens. De perekwatie werd echter niet meer doorgevoerd...

Lees meer

12 mei 2015

Geen voorafname door politie op pensioenhervorming

We zullen allemaal langer moeten werken. Aangepaste jobs voor oudere werknemers zijn daarbij cruciaal. De Vlaamse liberalen steunen dan ook het recht op een aangepaste functie vanaf 58 jaar.  Verder zijn ze tevreden dat de opbrengst die zal worden gerealiseerd doordat politiemensen langer werken,...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder