Sla navigatie over

Open Vld pleit voor een verdere verlaging van de leerplicht

Ann De Moor, lid van de Commissie Brinckman, pleit in de Commissie Beter Onderwijs duidelijk voor een verlaging van de leerplicht. Kinderen die pas op 5 jaar naar school gaan, hebben een achterstand die bijna niet in te halen is. 

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “De verlaging van de leerplicht is al lang een standpunt van Open Vld. De eerste stap naar leerplicht vanaf 5 jaar hebben we genomen in 2019. Maar de leerplicht moet nu verder verlaagd worden. Wij onderschrijven dit mooie pleidooi van de Commissie Brinckman.”

Uit onderzoek is al gebleken dat vooral kinderen van allochtone afkomst, van laaggeschoolde ouders en van eenoudergezinnen minder vaak naar de eerste kleuterklas gaan dan hun leeftijdsgenootjes met een andere socio-economische achtergrond. 

Kinderen die pas op latere leeftijd naar school gaan, zijn meteen op achtervolgen aangewezen. Die leer- en taalachterstand achtervolgt hen de rest van hun schoolcarrière. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht is een vervroeging van de leerplicht met een jaar één van de maatregelen die iets aan deze situatie kan veranderen: “Hoe vroeger kinderen naar school gaan, hoe beter hun toekomstkansen. Als de leerplicht verder wordt verlaagd, kunnen we leerachterstand al op jongere leeftijd detecteren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder