Sla navigatie over

Van paralympisch kampioen tot voorzitter van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Michèle George, meervoudig paralympisch kampioen wordt de nieuwe voorzitter van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ook gekend als INTER. Dat laat Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers weten. Somers heeft met de aanstelling van George grote plannen. “Michèle George is niet alleen paralympisch kampioen, ze is ook een zeer bekwame bestuurder waarvan ik geloof dat ze toegankelijkheid in Vlaanderen naar een hoger niveau kan tillen. Een sterk profiel met kennis en ervaring.”

Toegankelijkheid is te vaak nog een uitdaging in Vlaanderen. Zo zijn veel gebouwen weinig toegankelijk voor personen met een handicap of personen die minder goed te been zijn. Nochtans is toegankelijkheid niet onoverkomelijk. Het vergt wel een diepgeworteld bewustzijn in de maatschappij, beleidsmakers en bij ontwerpers en architecten over hoe gebouwen, straten en pleinen toegankelijk kunnen worden aangelegd. Om die bewustwording te creëren maar ook om de toegankelijkheidsregels beter af te dwingen nam minister van Gelijke Kansen Somers de voorbije jaren meerdere initiatieven. Met de aanstelling van Michèle George als voorzitter van INTER komt er een nieuw gezicht die deze initiatieven mee zal omzetten in de praktijk.

Toegankelijke gebouwen

Een van de speerpunten in het beleid naar een meer toegankelijk Vlaanderen is een verscherping van de toegankelijkheidsregels bij (her)bouw van publiek toegankelijke gebouwen. Dat zijn onder andere overheidsgebouwen, onderwijs- en cultuurinstellingen en toeristische voorzieningen. Maar ook restaurants en cafés, supermarkten en fitnesszaken. In de toekomst zullen al deze gebouwen bij grondige verbouwing of nieuwbouw moeten voldoen aan de toegankelijkheidsregels. Een afwegingskader houdt wel rekening met de mogelijkheden van elk afzonderlijk pand. Daarnaast zullen de toegankelijkheidsregels nu ook gelden voor alle publiek toegankelijke gebouwen onder 150m² die vergunningsplichtig zijn, momenteel moet alleen het toegangspad en de toegangsdeur toegankelijk zijn.

Somers: “Met de nieuwe regelgeving die we gaan invoeren kiezen we voluit voor toegankelijkheid. In een inclusief Vlaanderen werken we de drempels weg. Belangrijk is dat we dit doen in samenspraak met de ervaringsdeskundigen en de belangengroep.” Daarmee verwijst Somers naar de Vlaamse adviesraad voor & door personen met een handicap, ‘Niet Over Ons, Zonder Ons’ kortweg NOOZO die jaarlijks kunnen rekenen op steun vanuit Somers zijn bevoegdheden. “Vertegenwoordiging en participatie van de doelgroep is essentieel. De samenleving bouwen we samen op het terrein, niet in een ivoren toren.” Aldus Somers.

Universal design

Om ook de bouwsector, architecten en productdesigners te doordringen van toegankelijk ontwerpen is het van belang om dit mee te nemen tijdens het hoger onderwijs. Somers voorziet voor dit en komend academiejaar telkens €200.000 voor Inter om het concept Universal Design aan de studenten mee te geven. Met Universal Design hou je van bij het begin van een ontwerp of product aandacht dat je finale product door zoveel mogelijk personen kan gebruik worden. En dus voor iedereen toegankelijk is. Bij toegankelijke gebouwen hou je bijvoorbeeld rekening dat de deuren en gangen breed genoeg zijn, dat er geen drempels worden ingebouwd. Je geeft met andere woorden aandacht voor een optimaal, comfortabel gebruik van alle producten door iedereen, ongeacht de leeftijd of handicap.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder