Sla navigatie over

Parlementslid Steven Coenegrachts verheugd met invulling extra middelen voor Alden Biesen

Dat de Limburgse cultuurinstellingen Alden Biesen, Z33 en Bokrijk Craft deze legislatuur op extra middelen konden rekenen, was al bekend. Hoe deze middelen intern besteed zouden worden, was echter nog niet duidelijk. Vlaams Parlementslid voor Open Vld, Steven Coenegrachts, vroeg minister Jambon naar de precieze bestemming van de extra 400.000 euro die jaarlijks naar Alden Biesen zal vloeien. De invulling van die middelen ligt deels in het verlengde van het Cultuurplan voor Limburg, maar zal ook gaan naar het uitbreiden en versterken van de werking van organisaties.

Uit het antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon blijkt dat de middelen integraal zullen ingezet worden voor de realisatie van muziekprojecten zoals muziekvakanties voor jongeren1, het uitbouwen van orgelconcerten2, de opstart van een nieuw early music-festival3, de uitwerking van de kinder- en zomeropera4, enzovoorts.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts is alvast enthousiast over het komend programma dat hieraan vasthangt: “Alden Biesen zal binnenkort niemand minder dan Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, mogen verwelkomen. Vanbeckevoort zal er een stage met internationale allure opstarten5, waarbij hij zijn netwerk aanspreekt om gerenommeerde docenten naar Limburg te halen en jong talent op te leiden. Ook organist en dirigent Luc Ponet zal met zijn Europese topensembles de nodige culturele ontspanning voorzien in de fantastische setting van Alden Biesen3.”

Verdeling middelen:

  1. 50.000 euro naar Musica Impulscentrum
  2. 25.000 euro naar Organum
  3. 80.000 euro naar Intra Muros
  4. 100.000 euro naar Zomeropera
  5. 80.000 euro naar Piano Lab
  6. 50.000 euro dient om gezamenlijke promotiecampagnes via nationale mediakanalen en sociale media te voeren
  7. 15.000 euro wordt voorzien om ruimte te creëren voor accentverschuivingen of kleine bijkomende initiatieven te ondersteunen die zich jaarlijks aanbieden
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder