Sla navigatie over

Smart seals op zeecontainers in de strijd tegen narcoterrorisme

Minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne, minister van Financiën, bevoegd voor douane, Vincent Van Peteghem en Nederlands ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan brachten deze ochtend een bezoek aan de grensinspectiepost van de douane op Linkeroever waar experten uit de maritieme sector vandaag bijeenkomen om de mogelijkheden die Smart Seals op zeecontainers bieden, verder te testen. De workshop volgt uit het akkoord dat België en Nederland sloten met vijf grote rederijen in februari. Deze innovatieve technologie zal de veiligheid, efficiëntie en zichtbaarheid van containervervoer wereldwijd verbeteren en kan zo ingezet worden in de strijd tegen het narcoterrorisme.

De havens en de maritieme sector zijn de motor van de welvaart van een land. De veelheid aan activiteiten, de doorvoer van miljoenen containers, de tienduizenden tewerkgestelde personen en het grensoverschrijdend karakter maken hen kwetsbaar voor infiltratie en misbruik door de drugsmaffia. Deze kwetsbaarheden worden uitgebuit om grootschalige drugssmokkel te faciliteren. De ondermijnende impact hiervan op de maatschappelijke veiligheid, de economie en de volksgezondheid is enorm. Het is daarbij een grensoverschrijdend probleem dat een gezamenlijke aanpak vereist, niet enkel tussen landen onderling maar ook tussen de publieke en private sector. Hoewel rederijen het slachtoffer zijn van internationale drugshandel, kunnen ze ook een belangrijke rol spelen in het helpen bestrijden van misbruik en intimidatie in de toeleveringsketen.

Daarom sloten Nederland en België met vijf grote rederijen die in de havens van Rotterdam en Antwerpen actief zijn in februari van dit jaar een akkoord in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Daarbij ondertekenden ze een gezamenlijke verklaring om onder meer in te zetten op slimme containers en slimme containerzegels, een streng HR-beleid, onderlinge informatie-uitwisseling en hogere internationale veiligheidsstandaarden.

De workshop die vandaag op Linkeroever werd georganiseerd in het bijzijn van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne en Nederlands ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, geeft concrete uitvoering aan de afspraken die gemaakt werden tussen publieke overheden en private partijen. Experten van zowel douane, politie, DG Scheepvaart uit België en Nederland hebben samen met de betrokken rederijen en zes gespecialiseerde ondernemingen de technische mogelijkheden onderzocht die de verschillende smart seals en smart containers bieden. Op deze manier worden de behoeftes en mogelijkheden duidelijk in kaart gebracht en kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden om de lading te beveiligen.

Smart seals

Smart seals zijn geavanceerde apparaten die real-time monitoring en gegevensverzameling mogelijk maken voor zeecontainers tijdens hun reis over de oceanen en over land. Deze slimme zegels zijn uitgerust met sensoren die cruciale informatie verzamelen, zoals temperatuur, vochtigheid, trillingen en locatie. Hierdoor kunnen de rederijen een nieuwe standaard van efficiëntie en beveiliging bereiken.

De voordelen van smart seals zijn talrijk. Ze stellen bedrijven in staat om de integriteit van hun lading te bewaken en onregelmatigheden onmiddellijk te identificeren, waardoor het risico op diefstal en schade aanzienlijk wordt verminderd. Bovendien kunnen ze nu nauwkeurig de locatie van hun containers volgen, wat leidt tot snellere doorvoer- en leveringstijden.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Smart seals op containers kunnen worden uitgerust met technologieën zoals GPS, RFID en sensoren om realtime monitoring van de container mogelijk te maken. Hierdoor kunnen bedrijven en autoriteiten gemakkelijk de locatie van containers volgen en eventuele ongeoorloofde toegang tot of manipulatie van containers detecteren. Belangrijk in de strijd tegen narcoterrorisme. Dit moet ervoor zorgen dat alle activiteiten met een container, vanaf het inschepen tot het bereiken van de eindbestemming, automatisch worden geregistreerd. Zo kan niemand ongezien een container openen of verplaatsen.”

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën: “De douane boekt vandaag al indrukwekkende resultaten in het stoppen van enorme hoeveelheden cocaïne aan de grens. Maar we mogen niet blind zijn voor de realiteit dat er nog steeds grote hoeveelheden cocaïne tussen de mazen van het net glippen.  Voor de douane is het verzamelen van informatie cruciaal om haar risicoanalyse zo performant mogelijk te maken. Daarom is de dialoog tussen de douane en de rederijen een belangrijke extra schakel in het verzekeren van de veiligheid in onze havens. Want hoe beter onze risicoanalyse, hoe gerichter we kunnen opereren en hoe minder de legitieme handelsstromen moeten worden verstoord. De douane is daarom graag gastheer van deze belangrijke workshop.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder