Sla navigatie over

Minister Peeters: “Vergroening van de busvloot De Lijn is ingezet”

  • Weldra rijden er naast hybride bussen, ook ruim 80 volledig elektrische bussen in Vlaanderen
  • Ook de pachters van De Lijn, die ruim 46% van de ritten rijden voor De Lijn, zetten energieke stappen vooruit in zero-emissievloot

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is de vergroening van het openbaar vervoer in Vlaanderen een absolute prioriteit. Een belangrijke schakel in die vergroening is de aankoop van elektrische bussen. “Bij aanvang van deze legislatuur telde De Lijn amper 3 volledig elektrische bussen in haar vloot. Recent schakelden we een heuse versnelling hoger. De nodige aankoopprocedures werden opgestart en weldra rijden de eerste 60 elektrische bussen van de nieuwe generatie”, maakte minister Peeters vandaag bekend in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Ook bij de pachters is de transitie naar zero-emissie volop bezig. Zij worden hierin financieel ondersteund zowel inzake aankoop van e-bussen als inzake de uitrol van de bijbehorende laadinfrastructuur.

Eigen regie De Lijn

De Lijn heeft een vloot van ruim 2.600 bussen, waarvan sommige ruim 14 jaar oud. Wil De Lijn de vooropgestelde doelstelling inzake emissievrije stedelijke kernen halen, dan dient de vervoersmaatschappij de Euro 3 en Euro 4 bussen verder uit te fasen. Momenteel zorgen hybride bussen al voor een deel van de oplossing.

Minister Peeters is tevreden dat De Lijn de elektrificatie van haar wagenpark en stelplaatsen heeft ingezet. Toch is dit meer dan louter de aankoop van elektrische bussen. Er dient ook de nodige laadinfrastructuur voorzien te worden, stelplaatsen dienen aangepast te worden en chauffeurs en technici dienen opgeleid te worden.

Bij aanvang van deze legislatuur werd door minister Peeters de nodige middelen voorzien om in november 2021 de eerste 60 nieuwe generatie elektrische standaardbussen te bestellen in het kader van een raamcontract met de firma’s Van Hool en VDL. Deze 60 bussen zullen vanaf april/mei gaan rijden. De eerste e-bussen vertrekken vanuit de stelplaatsen Winterslag en Kortrijk en vervolgens Destelbergen en Sint-Niklaas.

In maart 2022 werd een tweede aanbestedingsprocedure opgestart voor een raamcontract voor onder meer gelede bussen, midi-bussen, e-gelede HOV-bussen en standaardbussen. In september 2022 volgde de gunning van 7 e-midibussen, in november 2022 de gunning van 65 e-gelede bussen, en in december 2022 17 e-gelede HOV-bussen voor de hoogwaardige verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. De leveringstermijnen schommelen tussen de 12 tot 14 maanden en de verschillende e-bussen zullen geleverd worden vanaf begin 2024.

Exploitanten

Ook de vergroening van de busvloot bij de exploitanten wordt volop ondersteund. Er is de VLAIO-ecologiepremie voor de aankoop van bussen, een extra jaarlijkse vergoeding van maximaal 21.700 euro ontvangen wanneer ze binnen de huidige contracten een dieselbus vervangen door een zero-emissiebus en 30.400 euro bij een e-gelede bus. Tot 31 maart kunnen ze ook een subsidieaanvraag indienen voor een tussenkomst in de laadinfrastructuur.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De vergroening van het openbaar vervoer in Vlaanderen is een belangrijke maatregel in onze ambitie voor gezondere lucht en om de klimaatuitdagingen daadwerkelijk aan te pakken. We kijken daarbij niet enkel naar de eigen vloot van De Lijn, maar ook naar de exploitanten. De CO2-reductie is een en-enverhaal.”

Extra middelen

De keuze voor vergroening bij De Lijn vertaalt zich ook in extra middelen. Zo maakte minister Peeters de afgelopen jaren al extra middelen vrij. In het nieuw openbaar dienstencontract voor De Lijn (2023-2027) voorziet minister Peeters een stijging van de investeringsmiddelen met 120 miljoen euro naar ca. 270 miljoen euro per jaar. Die extra middelen kan De Lijn dus ook inzetten voor de vergroening van de vloot en de stelplaatsen naast het wegwerken van de onderhoudsachterstand in onder meer de tramsporen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De elektrificatie van de busvloot is ingezet. We kampen vandaag wereldwijd weliswaar met problemen in de distributieketen waardoor ook de levering en productie van elektrische bussen vertraging oploopt. Desalniettemin ben ik tevreden dat we met De Lijn en de exploitanten grote stappen vooruit blijven zetten. Allemaal samen werken we aan de klimaatuitdagingen, minder CO2 in de lucht, gezondere lucht voor onze kinderen: daar scharen we ons allemaal achter.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder